Topic of PhD thesis

Advisor:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Student:Birger Mark, Ing.
Topic:Vývoj konverzačních agentů na základě dat
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

V poslední době roste zájem o využití rozhraní, komunikujících s uživatelem v přirozeném jazyce napříč oblastmi IT - od zákaznického servisu až po pokročilé robotické systémy. Cílem disertační práce je výzkum v oblasti metod generování dialogů na základě dat, získávaní informaci od uživatele a ověřování kvality výsledků. Víceúčelový konverzační systém, jehož vytvoření bude součástí práce, bude vyhodnocen na datech získaných z reálného provozu zvolené odpovědní služby. V rámci výzkumných prací budou také prozkoumány metody zlepšeni extrakce znalostí z odpovídajících textových dokumentů.

Vaše IPv4 adresa: 54.159.51.118
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]