Topic of PhD thesis

Advisor:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Topic:Hluboké neuronové sítě a možnosti jejich aplikace v průmyslu
Start:2017/2018
PhD thesis subject: