Topic of PhD thesis

Advisor:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Topic:Metodiky softwarové odolnosti proti poruchám
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Cílem tohoto tématu je vytvoření nadstavby nad činnostmi týmu školitele doc. Kotáska a jeho doktorandů.

Tématem této disertační práce je studium a aplikace technik pro zabezpečení číslicových systémů pomocí softwarové redundance, které bude možno uplatnit v systémech odolných proti poruchám. Cílem je zautomatizovat proces zabezpečení existujících aplikací popsaných v programovacím jazyce tak, aby po zabezpečení splňovaly metriky použité metodiky softwarové redundance. Automatizace procesu zabezpečení aplikací sebou přináší řadu různých omezení, se kterými je nutno se vypořádat pomocí řešení problému s omezujícími podmínkami (angl. Constraints).

Vstupem pro automatickou konverzi aplikace do softwarově odolné verze se stejnou funkcionalitou bude v první řadě neupravená vstupní aplikace a v druhé řadě bude nutné navržení speciální formy popisu definující zabezpečení a pravidla dané metodiky pro automatickou konverzi vstupní aplikace do zabezpečené verze. Výhodou může být také zvolení konkrétní metodiky v závislosti na požadovaných parametrech výsledné aplikace (příkon, plocha, rychlost, aj.). Výstupem bude metodika popisující konverzi a využití nástroje v oblasti systémů odolných proti poruchám.

Naše výsledky publikujeme na konferencích a v časopisech s IF. Příspěvek, v němž popisujeme naši metodiku synchronizace po poruše získal v prosinci roku 2014 Best Paper Award na konferenci IEEE ICCES v Egyptě.