Topic of PhD thesis

Advisor:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Hardware Acceleration of intrusion detection systems
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Téma disertační práce spadá do oblasti monitorování síťového provozu a je zaměřeno na detekci bezpečnostních událostí s využitím hardwarové akcelerace. Předpokládá se přitom využití charakteristických vlastností síťového provozu. Práce by měla vhodným způsobem přizpůsobovat koncept systémů IDS (Intrusion Detection Systems) potřebám vysokorychlostních počítačových sítí. Cílem bude využití flexibility technologie FPGA a návrh hardwarové architektury odpovídající požadovanému zpracování paketů. Pozornost bude dále zaměřena na hledání nových efektivních architektur pro zajištění hardwarové akcelerace a na rozdělení úlohy mezi hardwarové a softwarové prostředky.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 3.85.245.126
Přepnout na https