Topic of PhD thesis

Advisor:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Student:Slavíček Pavel, Ing.
Topic:Distributed environment for building of heterogeneous models
Start:2003/2004
Date of Defense:2006-11-03
Title of Dissertation:Distributed simulation environment
PhD thesis subject:

Cílem projektu je vybudovat distribuované prostředí pro modelování a simulaci heterogenních systémů. Jde o různé metody a přístupy k analýze systémů a syntéze jejich modelů. Objektově orientované prostředí pro návrh a distribuovanou simulaci heterogenních modlů umožní propojit klasické spojité a diskrétní simulační abstrakce se znalostním modelováním založeným na logickém programování, fuzzy konceptech a neuronových sítích s modely opírajícími se o Petriho sítě.

Part of research project:
Related publications:
2000HRUBÝ Martin and RÁBOVÁ Zdeňka. Language for Modelling of Parallel Systems. In: Proceedings of ASIS2000. Ostrava, 2000, pp. 229-234. ISBN 80-85988-51-8.
 RÁBOVÁ Zdeňka and ŠTEFAN Jan. Modelování a simulace systémů. Automatizace. 2000.

Vaše IPv4 adresa: 18.212.92.235
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]