Topic of PhD thesis

Advisor:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc.
Student:Ohlídal Miloš, Ing.
Topic:Parallelization of evolutionary algorithms
Start:2003/2004
Date of Defense:2007-10-09
Title of Dissertation:Evolutionary design of collective communication based on prediction of conflicts in interconnection networks
PhD thesis subject:

Evoluční algoritmy patří k robustním výpočetním prostředkům pro řešení složitých multikriteriálních multimodálních úloh v oblasti inženýrských, matematických a ekonomických aplikací. Otevřeným problémem zůstává rychlost konvergence a časová složitost. Cílem předkládané disertační práce je návrh paralelních evolučních algoritmů na vhodné konfiguraci multiprocesorových nebo multipočítačových systémů pro řešení rozsáhlých úloh z oblasti syntézy a technického návrhu číslicových obvodů. Předpokládá se využití výsledků dosavadního výzkumu z oblasti evolučních algoritmů založených na pravděpodobnostních modelech (EDA algoritmy) a nalezení vhodné symbiózy těchto pokročilých algoritmů s klasickými evolučními algoritmy.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 54.161.77.30
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]