Topic of PhD thesis

Advisor:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Topic:Evolutionary Design of Complex Systems
Start:2004/2005
Date of Defense:2009-03-27
Title of Dissertation:Evolutionary Design of Generic Structures Using Instruction-Based Development
PhD thesis subject:

Cílem projektu je navrhnout metody umožňující evoluční (tedy automatický) návrh složitých systémů. Zejména se bude jednat o studium procesu ontogeneze a technik netriviálního mapování genotypu na fenotyp. Úkolem bude navrhnout jednotící pohled na problematiku a na vybraných třídách problémů experimentálně ověřit účinnost metody. Snahou je získat co nejinovativnější řešení složitého problému při vložení minimální znalosti do metody řešení. Předmětem výzkumu bude rovněž návrh metody měření složitosti získaného systému a měření míry znalosti vložené do metody řešení. Všechny metody budou ověřovány zejména na problémech z oblasti návrhu algoritmů a číslicových obvodů.

Part of research project:
Related publications:
2004SEKANINA Lukáš. Evolving Constructors for Infinitely Growing Sorting Networks and Medians. Lecture Notes in Computer Science. 2004, vol. 2004, no. 2932, pp. 314-323. ISSN 0302-9743.
2003SEKANINA Lukáš and RŮŽIČKA Richard. Easily Testable Image Operators: The Class of Circuits Where Evolution Beats Engineers. In: The 2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003, pp. 135-144. ISBN 0-7695-1977-6.
 SEKANINA Lukáš. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2003. ISBN 3-540-40377-9.
 SEKANINA Lukáš. From Implementations to a General Concept of Evolvable Machines. Lecture Notes in Computer Science. 2003, vol. 2003, no. 2610, pp. 424-433. ISSN 0302-9743.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https