Topic of PhD thesis

Advisor:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Topic:Transformation of Formal Models
Start:2010/2011
Date of Defense:2014-09-12
Title of Dissertation:One-Sided Random Context Grammars
PhD thesis subject:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o moderních formálních modelech, které se používají v teorii jazyků. Teoretický výzkum těchto modelů bude diskutovat užitečné transformace těchto modelů, jako např. eliminace vymazávajících pravidel či redukce velikosti jejich komponent. Výzkum aplikací takto transformovaných modelů se bude soustředit na oblasti informatiky související s překladači, matematickou lingvistikou a molekulární biologií.

Related publications:
2005MEDUNA Alexander and TECHET Jiří. Generation of Sentences with Their Parses: the Case of Propagating Scattered Context Grammars. Acta Cybernetica. 2005, vol. 17, no. 1, pp. 11-20. ISSN 0324-721X.
 TECHET Jiří. Canonical Scattered Context Generators of Sentences with Their Parses. In: HONEYWELL EMI 2005 Proceedings of the International Interdisciplinary Student Competition and Conference. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005, pp. 80-84. ISBN 80-214-2942-9.
2003MEDUNA Alexander et al. On the Degree of Scattered Context-Sensitivity. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2003, vol. 2003, no. 290, pp. 2121-2124. ISSN 0304-3975.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https