Topic of PhD thesis

Advisor:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Topic:Modelování a optimalizace monitorování síťových toků
Start:2007/2008
Date of Defense:2013-05-23
Title of Dissertation:Optimization of network flow monitoring
PhD thesis subject:

Téma směřuje do moderní a velmi často využívané oblasti monitorování provozu počítačových sítí (IP sítí). Doktorand se seznámí s existujícími metodami analýzy monitorování toků na těchto sítích a moderními obvody FPGA (Virtex 4 a 5). Na dostupných platformách bude provádět experimenty s monitorováním toků na IP sítích. Cílem bude vytvořit adekvátní model toků dat na síti a model dostupné platformy tak, aby bylo možné optimalizovat samotný proces monitorování. Pozornost bude zaměřena na způsoby optimalizace využití paměti pro uchování síťových toků a algoritmy pro adaptivní správu toků pro omezenou paměťovou kapacitu.

Téma bude řešeno v rámci výzkumného záměru "Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti" MSM 0021630528.

Part of research project:
Related publications:
2003SEKANINA Lukáš. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2003. ISBN 3-540-40377-9.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.171.108
Přepnout na https