Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Topic:Automatized Definition of Context-Sensitive Grammars
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

  • Studium různých variant kontextových gramatik, zejména s ohledem na využití při analýze formálních jazyků.
  • Studium automatické dedukce/tvorby gramatik či znalostí různých tříd - zaměření na kontextové vazby.
  • Návrh formálního postupu pro plně automatický, nebo asistovaný návrh kontextového popisu plochých či anotovaných vět formálního jazyka.
  • Implementace funkčního vzorku na základě vzorků z malware, nebo programovacích jazyků.
  • Možnost zapojení se v grantech na analýzu malware.
  • Práce v rámci interní grantové agentury možná.
Related publications:
2013KŘOUSTEK Jakub and KOLÁŘ Dušan. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. Computer Science and Information Systems (ComSIS). Novi Sad: 2013, vol. 10, no. 4, pp. 1673-1702. ISSN 1820-0214.
2005KOLÁŘ Dušan and MEDUNA Alexander. Regulated Automata: From Theory towards Applications. In: Proceeding of 8th International Conference on Information Systems Implementation and Modelling ISIM'05. Ostrava, 2005, pp. 33-48. ISBN 80-86840-09-3.
 KOLÁŘ Dušan. Pushdown Automata: Another Extensions and Transformations. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005.
2000KOLÁŘ Dušan and MEDUNA Alexander. Regulated Pushdown Automata. Acta Cybernetica. 2000, vol. 2000, no. 4, pp. 653-664. ISSN 0324-721X.