Topic of PhD thesis

Advisor:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Topic:System for the detection and recovery of transient faults in FPGA based systems
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Popis řešeného problému:

Většina diagnostických systémů řeší především problém detekce trvalých poruch. Znamená to, že podpůrné technické a programové prostředky jsou konstruovány tak, že předpokládají existenci jediné trvalé poruchy. Pokud se porucha objeví, tak je odhalena prostředky pro periodickou či průběžnou diagnostiku. Jiný typ poruch představují poruchy nestálé (přechodné), tzn. takové, které existují pouze krátkou dobu a není možné je odhalit prostředky vybudovanými pro odhalování trvalých poruch. Cílem činností v rámci tohoto tématu disertační práce bude vypracování a implementace metodiky pro detekci, statistiku a zotavení po těchto poruchách v systémech na bázi FPGA.

Další informace k tématu:

V systémech na bázi FPGA jsou podpůrné diagnostické prostředky budovány tak, aby detekovaly trvalé poruchy, lokalizovaly je a zajistily zotavení po poruše. Systémy na bázi FPGA však nabízejí alternativu, jak je učinit autonomně testovatelné tak, aby detekovaly poruchy přechodné, které sice existují pouze krátkou dobu, spolehlivost systému jako celku však mohou výrazně ovlivnit obzvlášť tehdy, pokud se projevují opakovaně.

Prostředky pro autonomní detekci přechodných poruch mohou být navrženy pro různé úrovně: CLB, konkrétní funkci, větší funkční či logický celek. Určité možnosti nabízí také kontrola propojovacích prostředků. Následná rekonfigurace se pak může zaměřit na takto detekovanou nefunkční část. Součástí těchto prací budou úvahy o možnosti tvorby testů, které by v intervalech nečinnosti aplikovaly testy cíleně zaměřené na detekci nestálých poruch (na základě zkušeností získaných s typy nestálých poruch a jejich projevem v konkrétní aplikaci). 

Tým zaměstnanců a doktorandů na ÚPSY dlouhodobě pracuje v oblasti návrhu systémů odolných proti poruchám.