Topic of PhD thesis

Advisor:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Topic:Evolutionary design and optimization of microprogrammed architectures
Start:2010/2011
Date of Defense:2018-02-23
Title of Dissertation:Concurrent evolutionary design of hardware and software
PhD thesis subject:

Realizace iteračních algoritmů je v obvodech ASIC často provedena pomocí datové cesty řízené mikrořadičem. Cílem projektu bude vytvořit a ověřit platformu pro návrh a optimalizaci takových mikroprogramových architektur. Navržené řešení bude ověřeno na reálných problémech (zadaných externí firmou). Pro návrh a optimalizaci se předpokládá výzkum a využití různých multikriteriálních evolučních přístupů.

Part of research project:
Related publications:
2008VAŠÍČEK Zdeněk, ŽÁDNÍK Martin, SEKANINA Lukáš and TOBOLA Jiří. On Evolutionary Synthesis of Linear Transforms. In: Evolvable Systems: From Biology > to > Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, pp. 141-152. ISBN 978-3-540-85856-0.
2007VAŠÍČEK Zdeněk and SEKANINA Lukáš. An Evolvable Hardware System in Xilinx Virtex II Pro FPGA. International Journal of Innovative Computing and Applications. Geneva: Inderscience Publishers, 2007, vol. 1, no. 1, pp. 63-73. ISSN 1751-648X.
2003SEKANINA Lukáš. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2003. ISBN 3-540-40377-9.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https