Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Topic:Parallel Analysis of Context-Sensitive Languages
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

  • Studium možností paralelní kontextové analýzy v návaznosti na atributované gramatiky různých tříd a atributované překladové gramatiky. Orientace na gramatiky s rozptýleným kontextem a jejich variace.
  • Návrh formálního postupu vytvoření formálního popisu jazyka, který je možné plně automatizovaně převést na kontextový paralelně pracující analyzátor. Vazba na atributy jako další krok.
  • Implementace konstruktoru, ověření funkce na reálných příkladech. Orientace na vhodný hostitelský jazyk.
  • V rámci interní grantové agentury lze získat mimořádné stipendium a další podporu.
Related publications:
2013KŘOUSTEK Jakub and KOLÁŘ Dušan. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. Computer Science and Information Systems (ComSIS). Novi Sad: 2013, vol. 10, no. 4, pp. 1673-1702. ISSN 1820-0214.
2008KOLÁŘ Dušan. Scattered Context Grammars Parsers. In: Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008, pp. 491-500. ISBN 978-83-7493-400-8.
2004KOLÁŘ Dušan. Simulation of LLk Parsers with Wide Context by Automaton with One-Symbol Reading Head. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04 - Modelling and Simulation of Systems. Ostrava, 2004, pp. 347-354. ISBN 80-85988-98-4.