Topic of PhD thesis

Advisor:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Student:Kočí Radek, Ing.
Topic:Metody a nástroje pro implementaci otevřených simulačních systémů
Start:2002/2003
Date of Defense:2004-10-29
Title of Dissertation:
PhD thesis subject:

    Cílem výzkumu je navrhnout otevřený systém pro modelování a simulaci, založený na kombinaci různých paradigmat (Petriho sítě, Smalltalk apod.) a simulačních technik. Systém bude podporovat distribuovanou simulaci. Návrh zahrnuje novou architekturu systému, algoritmy, protokoly a interoperabilitu s jinými systémy.
  • metodika kombinace různých formalismů pro popis modelů a různých simulačních technik
  • otevřený, reflektivní systém (možnost dynamicky měnit simulační parametry, modely i vlastní systém)
  • tvorba prototypů
  • distribuovaná simulace
  • realizace jádra simulačního systému
Part of research project:
Related publications:
2002KOČÍ Radek and RÁBOVÁ Zdeňka. The PNtalk System and Interoperability. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Ostrava, 2002, pp. 73-80. ISBN 80-85988-71-2.

Vaše IPv4 adresa: 54.159.51.118
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]