Topic of PhD thesis

Advisor:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA
Topic:Light airplane flight parameter estimation
Start:2009/2010
Date of Defense:2017-05-15
Title of Dissertation:Light Airplane Flight Parameters Estimation
PhD thesis subject:

Původní téma "Návrh a realizace průběžné identifikace letových parametrů malého letounu" bylo v průběhu řešení upřesněno na současný název "Odhad letových parametrů lehkého letounu"
Téma této disertační práce je cíleno na problematiku návrhu a realizace odhadu letových parametrů lehkého letounu. Jednotlivé etapy práce by měly být následující: 

- Prostudování teorie sbírání letových dat, odhad letových parametrů, aj. 
- Návrh algoritmů vhodných pro odhad letových parametrů lehkého letounu.  
- Realizace navrženého algoritmu pro lehké letouny a zhodnocení dosaženého stavu, včetně návrhů na budoucí práci. V rámci řešení projektu budou zajištěny konzultace s odborníky v oboru konstrukce a digitálního řízení letadel atp.

Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech. Výstup může vykazovat nutnost ochrany průmyslových práv.
Původní charakteristika:
"Téma této disertační práce je cíleno na problematiku návrhu a realizace průběžné identifikace letových parametrů malého sportovního letounu. Jednotlivé etapy práce by měly být následující: Prostudování teorie sbírání letových dat, identifikace letových parametrů, aj.; Návrh algoritmů vhodných pro průběžnou identifikaci letových parametrů malého sportovního letounu.; Realizace navrženého algoritmu pro malé sportovní letouny a zhodnocení dosaženého stavu, včetně návrhů na budoucí práci. V rámci řešení projektu budou zajištěny konzultace s odborníky v oboru konstrukce a digitálního řízení letadel atp.
Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech. Výstup může vykazovat nutnost ochrany průmyslových práv."

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https