Topic of PhD thesis

Advisor:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Modelování a validace požadavků v procesu vývoje softwarových systémů (školitel-specialista: R. Kočí)
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Základním problémem při vývoji softwaru je správné zachycení požadavků, jejich validace a následné převedení do vyvíjeného systému. Během návrhu se používají různé modely pro zachycení rozdílných pohledů na systém - abstraktní pohled na požadavky na vyvíjený systém, podrobná specifikace scénářů chování, realizace scénářů apod. Cílem disertační práce je výzkum kombinace vybraných modelů z jazyka UML a formalismů DEVS a Petriho sítí pro modelování a realizaci požadavků na vyvíjený systém. Důležitým aspektem je zachování stejných modelů po celý vývojový cyklus s možností náhledu na systém v různé míře abstrakce.