Topic of PhD thesis

Advisor:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Topic:Softcomputing methods in traffic systems
Start:2011/2012
Date of Defense:2016-11-25
Title of Dissertation:Multi-objective genetic algorithms in road traffic prediction
PhD thesis subject:

Softcomputingové metody, mezi které patří například neuronové sítě a evoluční algoritmy, jsou často využívány k predikci a rozpoznávání jevů v reálném prostředí. Například pro
predikci vývoje kurzu akcií, rozpoznávání objektů v obraze a podobně. Cílem projektu je navrhnout a implementovat systém pro detekci a predikci vybraných dopravních jevů. Zdrojem dat systému mohou být data z dopravních senzorů, které jsou běžně instalovány na komunikacích. Systém by měl kombinovat několik softcomputinových technik. Navržená řešení budou porovnána se stávajícími přístupy dle zvolených kritérií.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https