Topic of PhD thesis

Advisor:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Topic:Evolutionary algorithms for approximate computing
Start:2013/2014
Date of Defense:2017-11-09
Title of Dissertation:Automated Multi-Objective Parallel Evolutionary Circuit Design and Approximation
PhD thesis subject:

V projektu bude studován koncept přibližného počítání (approximate computing) a využití evolučního návrhu pro automatickou konstrukci logických obvodů přibližně realizujících požadovanou funkci. Cílem bude prokázat, že pokud máme možnost tolerovat nepřesnosti ve výpočtech, mužeme významně redukovat plochu či příkon nutný k provozu obvodu. Přibližně počítající obvody budou navrhovány pomocí vícekriteriálního evolučního algoritmu. Budeme se snažit prokázat hypotézu, že evoluční přístup umožní navrhnout v této třídě obvodů lepší řešení (dle zvoleného kritéria) než stávající návrhové techniky.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.171.108
Přepnout na https