Topic of PhD thesis

Advisor:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc.
Student:Očenášek Jiří, Ing.
Topic:Návrh meta-evolučního algoritmu pro řešení optimalizačních úloh
Start:2000/2001
Date of Defense:2003-01-28
Title of Dissertation:Parallel Estimation of Distribution Algorithms, PhD. Thesis
PhD thesis subject:

Návrh pokročilých evolučních algoritmů na bázi pravděpodobnostních modelů využívajících Bayesovských sítí a jejich paralelní implementace na svazku pracovních stanic.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 54.92.163.105
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]