Topic of PhD thesis

Advisor:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Topic:Analysis of Attacks on Wireless Networks
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Tématicky se tato disertační práce orientuje na bezpečnost bezdrátových lokálních sítí. V rámci řešení by mělo dojít k seznámení se s vybranými bezdrátovými sítěmi a jejich zabezpečením. Kroky práce by měly obsahovat:

  • Prostudování teorie bezdrátových sítí, jejich vlastností a možností provedení útoků.
  • Odzkoušení základních typů útoků.
  • Navržení nového způsobu ochrany.
  • Experimenty, zhodnocení výsledků a návrh směru dalšího výzkumu.

Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.176.189
Přepnout na https