Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:Intelligent Inspection and Measuring of Cavities with a Cylindric Diameter and Prediction of the State Change
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Cílem této disertační práce je návrh autonomního zařízení, které bude snímat a proměřovat dutiny válcového průřezu. Na základě naměřených dat vytvoří počítačový model dutiny, ve kterém pak bude hledat poškozená či jinak problematická místa. Systém bude schopen na základě minulých měření predikovat vývoj tohoto místa v budoucnu, za stejných podmínek užívání zařízení obsahujícího měřenou dutinu válcového průřezu (např. hlaveň tanku či děla). Zařízení je k dispozici + lze osadit dalšími senzory dle požadavků. Výzkum může být rozdělen do následujících etap:

  • Prostudování teorie snímání dutin válcového průřezu (konkrétně hlavní děla a tanku).
  • Návrh metod pro snímání a získávání dat.
  • Návrh a implementace algoritmu pro vygenerování počítačového modelu na základě naměřených dat.
  • Návrh a implementace algoritmu pro analýzu počítačového modelu a automatického vyhodnocení poškozeného povrchu či problematického místa.
  • Návrh a implementace inteligentního algoritmu pro predikci dalšího vývoje poškozeného povrchu či problematického místa na základě historie naměřených dat.
  • Provedení experimentů a zhodnocení dosažených výsledků.
Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech. Zahraniční stáž je možná.