Topic of PhD thesis

Advisor:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Student:Handlíř Jaroslav, Ing.
Topic:Formal Grammar and Automata Systems
Start:2017/2018
PhD thesis subject:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o systémech formálních modelů, zejména gramatik a automatů. Teoretickým cílem je konstrukce, modifikace a výzkum takovýchto systémů. Praktickým cílem je získat systémy vhodně adaptované pro potřeby výpočtu pováděných moderními počítači. Aplikace těchto systémů se budou soustředit na překlad jazyků, matematickou lingvistiku a bioinformatiku.

Vaše IPv4 adresa: 54.234.114.202
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]