Topic of PhD thesis 2018/2019

Advisor:Češka Milan, prof. RNDr., CSc.
Topic:Termination analysis of programs with dynamic data structures
Start:2012/2013
PhD thesis subject:

Cílem výzkumu je návrh nových metod pro analýzu konečnosti běhu programů
pracujících s ukazateli a dynamickými datovými strukturami. Práce bude
navazovat na některou z technik založenou na separační logice, nebo
teorii automatů určenou pro verifikace korektnosti ukazatelových
manipulací. Práce se bude skládat jednak z teoretických výsledků, tak i
prototypové implementace. Školitelem specialistou je Dr. Rogalewicz.

Part of research project:
Related publications:
2009IOSIF Radu and ROGALEWICZ Adam. Automata-Based Termination Proofs. In: Implementation and Application of Automata. Berlin: Springer Verlag, 2009, pp. 165-177. ISBN 978-3-642-02978-3.