Bakalářský studijní program
Krátkodobé hostující studium bakalářské

Zkratka:IT-BC-1H
Doba studia: 3 roky
Kód: B2646
Forma studia: prezenční
Studijní obory:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
BCHInformační technologieangličtinaběžící
Cíle studia:
Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LS3.ZS3.LScelkem
Období výuky      0
Období zkoušek      0
Odborná praxe      0
Období prázdnin      0
Pravidla zařazování studijních předmětů do studijního plánu:
Způsob kontroly studia: kredity
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:

Vaše IPv4 adresa: 54.224.111.99
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]