Magisterský studijní program
Krátkodobé hostující studium magisterské

Zkratka:IT-MGR-1H
Doba studia: 1 roky
Kód: N2646
Forma studia: prezenční
Studijní obory:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
MGHInformační technologieangličtinaběžící
Cíle studia:
Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LScelkem
Období výuky  0
Období zkoušek  0
Odborná praxe  0
Období prázdnin  0
Pravidla zařazování studijních předmětů do studijního plánu:
Způsob kontroly studia: kredity
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:

Vaše IPv4 adresa: 54.92.160.119
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]