A112 - Posluchárna 64

Areál Božetěchova 2, 1. podlaží

Akademický rok: 2018/2019   Semestr: letní

Den: 2019-01-19, týden 03. (lichý)
Výuka: 2019-02-04 - 2019-05-03

  07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
Denr/t07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Pol VNV pv 1MIT 2MIT TINe pv INTE 1EIT 2EITIBS pv 2BIA 2BIB 3BIT 
s   
Útl PMA pv 1MIT 2MITPMA nv 1MIT 2MITNAV pv 1MIT 2MITPMA nv 1MIT 2MITDJA pv 1MIT 2MIT
s 
Stl VGEe pv INTE 1EIT 2EIT VGE pv 1MIT 2MITSLOa pv INTE 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT 
s IAN ps 2BIA 2BIB 3BIT  
19/
07.
 2019-02-13
IAN pj
 
Čtl GIS pv 1MIT 2MITUXIa pv INTE 1EIT 1MIT 2EIT 2MITZPOe pv INTE 1EIT 2EITZREe pv INTE 1EIT 2EIT 
s  
l 
s 
19/
08.
 2019-02-22
ŽijemeIT
Poslední změna: 2019-01-18

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou

DJADynamické jazyky
GISGeografické informační systémy
IANAnalýza binárního kódu
IBSBezpečnost a počítačové sítě
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů
PMAProjektový manažer
SLOaSložitost (v angličtině)
TINeTeoretická informatika (v angličtině)
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)
VGEVýpočetní geometrie
VGEeVýpočetní geometrie (v angličtině)
VNVVysoce náročné výpočty
ZPOeZpracování obrazu (v angličtině)
ZREeZpracování řečových signálů (v angličtině)