Přednášková skupina 1MIT

Magistr informační technologie, 1.ročník

Akademický rok: 2018/2019   Semestr: letní

Den: 2018-10-22, týden 43. (lichý)
Výuka: 2019-02-04 - 2019-05-03

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po11 MBS FLP pv D105 
13 MIN FLP pv D105 
14 MIS FLP pv D105 
15 MMI FLP pv D105 
16 MMM VNV pv A112 
17 MPV ARC pv D0207 
18 MSK ARC pv D0207 
xx DFAa pv A113WAP pv D0206
D0207
 ARC cv O204KRY pv E112 
 VNV cv N205ARC cv O204 
 ARC cv O204 
Út10 MBI BIN pv D0207BIF pv G202 PRL pv E104
E105
E112
 
11 MBS PRL pv E104
E105
E112
 
12 MGM FYO pv D0207FYO nv D0207 
13 MIN PRL pv E104
E105
E112
 
14 MIS PRL pv E104
E105
E112
 
15 MMI PRL pv E104
E105
E112
 
18 MSK PRL pv E104
E105
E112
 
xx PMA pv A112PMA nv A112NAV pv A112PMA nv A112DJA pv A112
 NSB pv D0206PES pv A113 
St12 MGM ZRE pv E104 MUL pv E112 
13 MIN AGS pv E105 
14 MIS POS pv E112MPR pv E112MPR nv E112 
15 MMI MPR pv E112MPR nv E112 
xx VNV cv N205EVO pv D0207VGE pv A112SLOa pv A112 
 VYF pv E104
E105
SPP pv D0207BZA pv D0207 
Čt11 MBS KKO pv D0206 
13 MIN SNT pv D0206 
17 MPV KKO pv D0206 
xx GIS pv A112UXIa pv A112PIS pv D0206PRM pv G202 
 BIN cv N103 
 FIK pv G202RET pv G202 
11 MBS PDS pv D105PDS nv D105 
12 MGM PDS pv D105PDS nv D105ZPO pv E112 
14 MIS PDS pv D105PDS nv D105 
15 MMI ZPO pv E112 
17 MPV PDS pv D105PDS nv D105 
18 MSK PDS pv D105PDS nv D105 
xx VIZa pv E104ARC cv O204VIZa cv N104VIZa cv N104 
Poslední aktualizace: 2018-06-12

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)

AGSAgentní a multiagentní systémy
ARCArchitektura a programování paralelních systémů
BIFBioinformatika
BINBiologií inspirované počítače
BZABezpečná zařízení
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)
DJADynamické jazyky
EVOAplikované evoluční algoritmy
FIKFilozofie a kultura
FLPFunkcionální a logické programování
FYOFyzikální optika
GISGeografické informační systémy
KKOKódování a komprese dat
KRYKryptografie
MPRManagement projektů
MULMultimédia
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů
NSBNávrh, správa a bezpečnost
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly
PESPetriho sítě
PISPokročilé informační systémy
PMAProjektový manažer
POSPokročilé operační systémy
PRLParalelní a distribuované algoritmy
PRMPrávní minimum
RETRétorika
SLOaSložitost (v angličtině)
SNTSimulační nástroje a techniky
SPPSystémy odolné proti poruchám
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)
VGEVýpočetní geometrie
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)
VNVVysoce náročné výpočty
VYFVýpočetní fotografie
WAPInternetové aplikace
ZPOZpracování obrazu
ZREZpracování řečových signálů