Přednášková skupina 2MIT

Magistr informační technologie, 2.ročník

Akademický rok: 2017/2018   Semestr: letní

Den: 2018-01-22, týden 04. (sudý)
Výuka: 2018-02-05 - 2018-05-04

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po11 MBS KRY pv E112 
xx ARC pv D0207WAP pv D0206
D0207
FLP pv D105MFI nv P165MFI nv P165MFI nv P165 
 MMAT pv T8/010 ARC cv O204ARC cv O204 AEU nv T10/323 
 ARC cv O204MMAT nv T8/503 
 MMAT cv T8/503 
 MFI pv E342 
Út11 MBS NSB pv D0206 
14 MIS PIS pv D0206 
15 MMIMEK pv G202MEK nv G202 
16 MMM LOG pv TA1/1836LOG nv TA1/1836 
17 MPV NAV pv D0207 
xx FYO pv D0207 PMA nv A112BIF pv A112PMA nv A112PMA nv A112DJA pv E104
NMA nl P284PMA pv A112PEM nv E340PEM nv E342POL cv P266POL cv P266MI2 nv P287
 FVS pv A113POL cv P266POL cv P266PEM nv P284MI2 nv P287 
 POL cv P266NMA nl P284 MI2 nv P287 
 MZS pv T12/SD2.94 PRL pv E104
E105
E112
 
 MMAT cv T8/503NMA ns P284 
 MMAT nv T8/503 
 NMA nl P284 
 NMA ns P284 
St12 MGM VGE pv A113 
15 MMI STM pv E337 
xxMAR nv A113MAR nv A113ROSa pv A112
L306
BIN pv G202SLOa pv A112 MI2 nv P284
SMA pv E337FYO nv D0207ZRE pv D0207EVO pv D0207OPM pv TA5/U7OPM nv TA5/U7MUL pv E112 
 POS pv E112MPR pv E112MPR nv E112 MI2 nv P163MI2 nv P284 
 SMA cv P255
P256
POL pv E337NMA pv E337SMA cv P255 
 CON pv E337CPB pv E340MI2 nv P163 OPM nv TA5/U7 
 AGS pv G202SMA cv P255
P256
 CON nl P292 
 VYF pv E104
E105
 
 CPB nl P164 
 CPB ns P164 
Čt13 MIN PES pv D0207 
15 MMI STM nv P159 
16 MMM VNV pv G202 
xx SSP pv TA5/U7KKO pv D0206SNT pv D0207RET pv G202PRM pv G202 
 MAR pv T12/SF1.141VNV cv N203 SPP pv E112 MMAT nv T8/522 
 PEM nv E339PEM nv E109FIK pv G202 MMAT cv T8/522 
 SSP cv TA5/U7 VNV cv N203 MZS cv T12/SE3.144 
 MMAT nv T8/522 
 MMAT cv T8/522 
 PEM pl P381 
xx PDS pv D105PDS nv D105ZPO pv E112VIZa cl N104 
 VIZa pv E112VIZa cl N104 
 MI2 pv P384MI2 nv P285 
 ARC cv O204 
 PDS pj 2018-02-16 E104 
 VIZa pj 2018-02-16 G202 
Poslední aktualizace: 2018-01-19

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
T10/xxx - Technická 10, T12/xxx - Technická 12, T8/xxx - Technická 8, TA1/xxx - Technická 2, TA5/xxx - Technická 2

AEUAngličtina pro Evropu
AGSAgentní a multiagentní systémy
ARCArchitektura a programování paralelních systémů
BIFBioinformatika
BINBiologií inspirované počítače
CONControlling
CPBObchodování cenných papírů a komodit
DJADynamické jazyky
EVOAplikované evoluční algoritmy
FIKFilozofie a kultura
FLPFunkcionální a logické programování
FVSFunkční verifikace číslicových systémů
FYOFyzikální optika
KKOKódování a komprese dat
KRYKryptografie
LOGLogika
MARMarketing
MEKManažerská ekonomika
MFIMezinárodní finance
MI2Mikroekonomie 2
MMATMaticový a tenzorový počet
MPRManagement projektů
MULMultimédia
MZSVyšší metody zpracování signálů
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů
NMANákladový management
NSBNávrh, správa a bezpečnost
OPMOptimalizace
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly
PEMPersonální management
PESPetriho sítě
PISPokročilé informační systémy
PMAProjektový manažer
POLPodniková logistika
POSPokročilé operační systémy
PRLParalelní a distribuované algoritmy
PRMPrávní minimum
RETRétorika
ROSaReal-time operační systémy (v angličtině)
SLOaSložitost (v angličtině)
SMAStrategický marketing
SNTSimulační nástroje a techniky
SPPSystémy odolné proti poruchám
SSPStochastické procesy
STMStrategický management
VGEVýpočetní geometrie
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)
VNVVysoce náročné výpočty
VYFVýpočetní fotografie
WAPInternetové aplikace
ZPOZpracování obrazu
ZREZpracování řečových signálů