Přednášková skupina 1MIT

Magistr informační technologie, 1.ročník

Akademický rok: 2017/2018   Semestr: zimní

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po10 MBI PDB pv E104
E112
 MAT pv D0206
D0207
D105
 
11 MBS MAT pv D0206
D0207
D105
 
12 MGM PDB pv E104
E112
 MAT pv D0206
D0207
D105
 
13 MIN SFC pv E112 MAT pv D0206
D0207
D105
 
14 MIS PDB pv E104
E112
 MAT pv D0206
D0207
D105
 
15 MMI MAT pv D0206
D0207
D105
 
16 MMM VYPa pv G202 MAT pv D0206
D0207
D105
 
17 MPV MAT pv D0206
D0207
D105
 
18 MSK MAT pv D0206
D0207
D105
 
xxRMA pv IO/P384MAT zj 2018-01-29 D0206
D105
PGPa pv E105THE pv A112 SIN pv D105SIN nv D105
 HVR nl L314 POM pv TA5/114FIM pv IO/P384RVP nl IO/P159RVP nl IO/P159
 HPO ns L314HPR nl L314HPO nl L314 
 THE zj 2018-01-15 E112GAL oj 2017-12-18 C228 RVP nl IO/P159RVP nl IO/P159RVP ns IO/P159FIM nl IO/P165
 VYPa zj 2018-01-08 G202 HKO ns L314HKA ns L314 
 ACH zj 2018-01-15 E112RVP ns IO/P159RVP ns IO/P159 FIM ns IO/P165
 PDB zj 2017-12-18 E112GJA oj 2017-11-06 D0207 
 PGPa zj 2018-01-15 G202MAT zj 2018-01-22 D0206
D0207
D105
 
 GJA zj 2017-12-18 A112PGPa zj 2018-01-29 E104 
 POVa zj 2018-01-29 E104 AIS zj 2018-01-15 E112 
 PDB zj 2018-01-15 E112 
 GAL zj 2017-12-18 G202 
 GZN zj 2018-01-08 G202 
Út10 MBI TIN pv D0206
D105
 
11 MBS TIN pv D0206
D105
 
12 MGM HSC pv D0206 TIN pv D0206
D105
 
13 MIN TIN pv D0206
D105
 
14 MIS TIN pv D0206
D105
 
15 MMI TIN pv D0206
D105
 
16 MMM TIN pv D0206
D105
FAV pv A112 
17 MPV HSC pv D0206 TIN pv D0206
D105
 
18 MSK HSC pv D0206 TIN pv D0206
D105
PKS pv G202 
xx POM nv A114EIP pv A112SRI pv A112POVa zj 2018-01-16 E104MOB cv T12/SE3.143TAMa pv E112 
 AEU nv T10/325ZZN pv D0206PGR zj 2018-01-16 E112 MA2 nv IO/P159 
 FAV zj 2018-01-16 E104MA2 pv IO/P384MA2 nv IO/P159SRI zj 2018-01-02 A112 SIN zj 2018-01-23 D0206 
 PDB zj 2018-01-30 E112 MOB pv T12/SD1.47RMA nl IO/P157 HSC zj 2018-01-23 D0206BMS zj 2018-01-30 E112 
 MAT zj 2018-01-09 D0206
D0207
D105
E104
E112
GMU pv G202 BIS zj 2018-01-16 D0207
D105
 
 PCS zj 2018-01-16 E105HSC zj 2017-12-12 D105RMA ns IO/P157 ACH zj 2018-01-23 E104 
 BIO zj 2018-01-02 E104
E112
POVa zj 2018-01-02 A112 VYPa zj 2018-01-30 E104 
 SFC zj 2018-01-30 E104
E105
AIS zj 2018-01-30 E112SRI zj 2018-01-23 E105 
 GAL zj 2018-01-16 C228 
 VYPa zj 2017-12-19 G202 
St10 MBI STI pj 2017-12-20 D105 MAT pv D0206
D0207
D105
MAT nv D0206
D0207
D105
 
11 MBS  BIS pv D0206MAT pv D0206
D0207
D105
MAT nv D0206
D0207
D105
 
12 MGM  MAT pv D0206
D0207
D105
MAT nv D0206
D0207
D105
 
13 MIN  MAT pv D0206
D0207
D105
MAT nv D0206
D0207
D105
 
14 MIS  BIS pv D0206MAT pv D0206
D0207
D105
MAT nv D0206
D0207
D105
 
15 MMI  MAT pv D0206
D0207
D105
MAT nv D0206
D0207
D105
 
16 MMM  MAT pv D0206
D0207
D105
MAT nv D0206
D0207
D105
 
17 MPV  MAT pv D0206
D0207
D105
MAT nv D0206
D0207
D105
 
18 MSK  MAT pv D0206
D0207
D105
MAT nv D0206
D0207
D105
 
xx GUX pv D0206BMS pv D0206MA2 nv IO/P157MA2 nv IO/P157 VIN pv D0206 
 SEN pv D0207 MA2 nv IO/P284TIN zj 2018-01-03 D0206
D105
E112
BMS zj 2018-01-24 D105GJA zj 2018-01-24 E104 
FIM nl IO/P165MA2 nv IO/P284RVP pv IO/P384SRI zj 2018-01-17 E104HSC zj 2018-01-10 D105SIN zj 2018-01-17 D105 
 SFC zj 2018-01-24 E104
E105
SEN zj 2018-01-17 D105GMU zj 2018-01-17 G202PBI zj 2018-01-17 G202GJA zj 2018-01-10 E104 
 GUX zj 2018-01-31 E104BIS zj 2018-01-31 E104ZZN zj 2018-01-10 D105 SIN zj 2018-01-31 E105 
 ACH zj 2018-01-31 L321 PGR zj 2018-01-31 E105PKS zj 2018-01-24 E104 
 GUX zj 2018-01-17 E112 THE zj 2018-01-31 E105 
 PGR zj 2018-01-24 E112 
 PDI zj 2018-01-10 G202 
Čt10 MBI MOG pv P2 
12 MGM PGR pv E112 
16 MMM GAL pv G202 
18 MSK GAL pv G202 
xx PDI pj 2017-11-02 D0207PDI pv D0206AIS pv D0206RET pv G202GJA pv D0206 
 RMA nl IO/P164MA2 nv IO/P284FIT pv G202MA2 nv IO/P159PRM pv G202 
 RMA ns IO/P164JA3 nv T10/323MA2 nv IO/P283 POVa pv D0207GJA pj 2017-11-02 A112 
 EIP zj 2018-01-18 E104JS1 nv T10/327 PCS pv A113SMT nv E112 
 THE zj 2018-01-25 E104RMA ns IO/P164VYPa zj 2018-01-25 C228BIS zj 2018-01-25 E112 
 SEN zj 2018-02-01 E104PDI zj 2018-02-01 E104TIN zj 2018-01-18 D105POVa pj 2017-11-02 A113 
 BIO zj 2018-01-11 E104TIN zj 2018-02-01 D105BMS zj 2018-01-11 D105 
 EIP zj 2018-01-25 E104GMU zj 2018-01-25 E104 GMU zj 2018-02-01 E104 
 SEN zj 2018-01-25 E105 PBI zj 2018-01-04 A112PBI zj 2018-02-01 E105 
 AIS pj 2017-11-02 A112PGPa zj 2018-01-04 A113 
 AIS zj 2018-01-04 D105 
10 MBIBIO pv E112 
xx GZN pv G202ACH pv D0207PDB cv N203
N204
N205
PDB cv N104
N105
PDI zj 2018-01-19 E104 
 PDB cv N203
N204
N205
ROBa pv G202 STI pv D105 GJA zj 2018-02-02 L221.1 
 HPO nj 2017-12-01 L314PDB cv N203
N204
N205
PDB zj 2018-01-05 D0206
D0207
E104
PCS zj 2018-01-05 E104 
 SFC zj 2018-01-12 E112PKS zj 2018-01-12 A113GAL oj 2017-12-15 C236EIP zj 2018-01-05 E105 
 ZZN zj 2018-01-26 G202BIO zj 2018-02-02 E112HSC zj 2018-02-02 E104 
 ZZN zj 2018-02-02 G202FAV zj 2018-01-26 G202FAV zj 2018-02-02 E112 
 GZN zj 2018-01-26 L314HPR nj 2017-12-08 L314PKS zj 2018-01-19 E104GUX zj 2018-01-12 E112 
 HVR nj 2017-12-08 L314HKO nj 2017-12-01 L314GAL zj 2018-01-05 G202 
 GZN zj 2018-02-02 C228PCS zj 2018-01-26 L314 GAL zj 2018-01-26 L314 
Poslední aktualizace: 2018-01-25

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
IO/xxx - Kolejní 4, T10/xxx - Technická 10, T12/xxx - Technická 12, TA5/xxx - Technická 2

ACHArchitektura procesorů
AEUAngličtina pro Evropu
AISAnalýza a návrh informačních systémů
BIOBiometrické systémy
BISBezpečnost informačních systémů
BMSBezdrátové a mobilní sítě
EIPEkonomie informačních produktů
FAVFormální analýza a verifikace
FIMFinanční management pro informatiky
FITDějiny a filozofie techniky
GALGrafové algoritmy
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě
GMUGrafické a multimediální procesory
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy
HKAKonflikty a asertivita
HKOKomunikační dovednosti
HPOPsychologie osobnosti
HPRPrezentační dovednosti
HSCHardware/Software Codesign
HVRVedení a řízení lidí
JA3Angličtina: konverzace
JS1Španělština: začátečníci 1/2
MA2Makroekonomie 2
MATMatematické struktury v informatice
MOBModelování biologických systémů
MOGMolekulární genetika
PBIPokročilá bioinformatika
PCSPokročilé číslicové systémy
PDBPokročilé databázové systémy
PDIProstředí distribuovaných aplikací
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)
PGRPočítačová grafika
PKSPokročilé komunikační systémy
POMPodnikový management
POVaPočítačové vidění (v angličtině)
PRMPrávní minimum
RETRétorika
RMARisk management
ROBaRobotika (v angličtině)
RVPRozbor výkonnosti podniku
SENInteligentní senzory
SFCSoft Computing
SINInteligentní systémy
SMTSeminář matematických struktur
SRIStrategické řízení informačních systémů
STISeminář teoretické informatiky
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)
THETeorie her
TINTeoretická informatika
VINVýtvarná informatika
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)
ZZNZískávání znalostí z databází