Přednášková skupina 2MIT

Magistr informační technologie, 2.ročník

Akademický rok: 2017/2018   Semestr: letní

Den: 2018-02-25, týden 08. (sudý)
Výuka: 2018-02-05 - 2018-05-04

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po11 MBS KRY pv E112 
xx ARC pv D0207WAP pv D0206
D0207
FLP pv D105MPR cv N105 
 BIN cv N104ARC cv O204ARC cv O204MFI nv P165MFI nv P165 
 MMAT pv T8/010 MMAT nv T8/503 MFI nv P165 AEU nv T10/323 
 ARC cv O204MMAT cv T8/503 
 MFI pv E342 
Út11 MBS NSB pv D0206 
14 MIS PIS pv D0206 
15 MMIMEK pv G202MEK nv G202 
16 MMM LOG pv TA1/1836LOG nv TA1/1836 
17 MPV NAV pv D0207 
xx FYO pv D0207 PMA nv A112BIF pv A112PMA nv A112PMA nv A112DJA pv A112
NMA nl P284PMA pv A112PEM nv E340PEM nv E342POL cv P266POL cv P266MI2 nv P287
 FVS pv A113POL cv P266POL cv P266PEM nv P284MI2 nv P287 
 POL cv P266NMA nl P284 ZRE cv N205PRL pv E104
E105
E112
 
 MZS pv T12/SD2.94 MI2 nv P287 
 MMAT cv T8/503NMA ns P284 
 MMAT nv T8/503 
 NMA nl P284 
 NMA ns P284 
St12 MGM VGE pv A112 
15 MMI STM pv E337 
xxMAR nv A113MAR nv A113MPR pv E112MPR nv E112BIN pv G202SLOa pv A112 MI2 nv P284
SMA pv E337FYO nv D0207ZRE pv D0207EVO pv D0207OPM pv TA5/U7EVO cv L306 
 POS pv E112POL pv E337NMA pv E337MI2 nv P163MUL pv E112 
 SMA cv P255
P256
CPB pv E340MI2 nv P163SMA cv P255 
 CON pv E337SMA cv P255
P256
 OPM nv TA5/U7OPM nv TA5/U7 
 AGS pv G202 VYF pv E104 CON nl P292 
 ROSa pv L306 
 CPB nl P164 
 CPB ns P164 
Čt13 MIN PES pv D0207 
15 MMI STM nv P159 
16 MMM VNV pv G202 
xx SSP pv TA5/U7KKO pv D0206SNT pv D0207RET pv G202PRM pv G202 
 MAR pv T12/SF1.141VNV cv N203ZRE cv N205MMAT cv T8/522EVO cv L306 
 PEM nv E339PEM nv E109SPP pv E112 MMAT nv T8/522 
 PMM pv P381PMM nl P254FIK pv G202 MMAT cv T8/522 
 SSP cv TA5/U7PMM ns P254VNV cv N203 MZS cv T12/SE3.144 
 MMAT nv T8/522 
 PMM nl P257 
 PEM pl P381 
 PMM ns P257 
xx PDS pv D105PDS nv D105ZPO pv E112VIZa cl N104 
 VIZa pv E104ARC cv O204VIZa cl N104 
 MI2 pv P384MI2 nv P285 
 PDS pj 2018-02-16 E105
E112
 
Poslední aktualizace: 2018-02-07

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
T10/xxx - Technická 10, T12/xxx - Technická 12, T8/xxx - Technická 8, TA1/xxx - Technická 2, TA5/xxx - Technická 2

AEUAngličtina pro Evropu
AGSAgentní a multiagentní systémy
ARCArchitektura a programování paralelních systémů
BIFBioinformatika
BINBiologií inspirované počítače
CONControlling
CPBObchodování cenných papírů a komodit
DJADynamické jazyky
EVOAplikované evoluční algoritmy
FIKFilozofie a kultura
FLPFunkcionální a logické programování
FVSFunkční verifikace číslicových systémů
FYOFyzikální optika
KKOKódování a komprese dat
KRYKryptografie
LOGLogika
MARMarketing
MEKManažerská ekonomika
MFIMezinárodní finance
MI2Mikroekonomie 2
MMATMaticový a tenzorový počet
MPRManagement projektů
MULMultimédia
MZSVyšší metody zpracování signálů
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů
NMANákladový management
NSBNávrh, správa a bezpečnost
OPMOptimalizace
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly
PEMPersonální management
PESPetriho sítě
PISPokročilé informační systémy
PMAProjektový manažer
PMMPokročilé metody analýz a modelování
POLPodniková logistika
POSPokročilé operační systémy
PRLParalelní a distribuované algoritmy
PRMPrávní minimum
RETRétorika
ROSaReal-time operační systémy (v angličtině)
SLOaSložitost (v angličtině)
SMAStrategický marketing
SNTSimulační nástroje a techniky
SPPSystémy odolné proti poruchám
SSPStochastické procesy
STMStrategický management
VGEVýpočetní geometrie
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)
VNVVysoce náročné výpočty
VYFVýpočetní fotografie
WAPInternetové aplikace
ZPOZpracování obrazu
ZREZpracování řečových signálů