Přednášková skupina 2MIT

Magistr informační technologie, 2.ročník

Akademický rok: 2017/2018   Semestr: letní

Den: 2018-04-21, týden 16. (sudý)
Výuka: 2018-02-05 - 2018-05-04

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po11 MBS KRY pv E112 
xx ARC pv D0207WAP pv D0206
D0207
FLP pv D105MPR cv N105 
 BIN cv N104ARC cv O204ARC cv O204MFI nv P165MFI nv P165 
 MMAT pv T8/010 MMAT nv T8/503 MFI nv P165 AEU nv T10/323 
 ARC cv O204MMAT cv T8/503PES zj 2018-06-04 A112 
 MUL zj 2018-05-28 A112 MFI pv E342EVO zj 2018-05-14 A113 
MSZ zj 2018-06-18 L304
L314
M103
M104
 
 KKO zj 2018-06-04 A112 EVO zj 2018-06-04 A112PRL zj 2018-05-07 A113
D105
 
 FLP zj 2018-05-14 D0206
D105
 PRL zj 2018-05-21 D105 
 FLP zj 2018-05-28 D105 
Út11 MBS NSB pv D0206 
14 MIS PIS pv D0206 
15 MMIMEK pv G202MEK nv G202 
16 MMM LOG pv TA1/1836LOG nv TA1/1836 
17 MPV NAV pv D0207 
xx FYO pv D0207 PMA nv A112BIF pv A112PMA nv A112PMA nv A112DJA pv A112
NMA nl P284PMA pv A112PEM nv E340PEM nv E342POL cv P266POL cv P266MI2 nv P287
 FVS pv A113POL cv P266POL cv P266PEM nv P284MI2 nv P287 
 POL cv P266NMA nl P284 ZRE cv N205PRL pv E104
E105
E112
 
 MZS pv T12/SD2.94MUL zj 2018-05-22 D0206 MI2 nv P287DJA zj 2018-05-29 A112 
 MMAT cv T8/503NMA ns P284ZPO zj 2018-05-29 A112BIN zj 2018-05-29 A112KRY zj 2018-05-15 D105 
 MMAT nv T8/503NSB zj 2018-05-29 A112 PMA zj 2018-04-24 A113 
 NMA nl P284 PRL zj 2018-06-05 D105 
 NMA ns P284 KRY zj 2018-05-22 D105 
MSZ zj 2018-06-19 L304
L314
M103
M104
 
 BIF zj 2018-05-15 A112 
 NAV zj 2018-06-05 A112 
 FYO zj 2018-06-05 D0207 
 KKO zj 2018-05-29 D0207 
 FYO zj 2018-05-15 D0207 
 EVO zj 2018-05-22 G202 
St12 MGM VGE pv A112 
15 MMI STM pv E337 
xxMAR nv A113MAR nv A113MPR pv E112MPR nv E112BIN pv G202SLOa pv A112 MI2 nv P284
SMA pv E337FYO nv D0207ZRE pv D0207EVO pv D0207OPM pv TA5/U7EVO cv L306 
 POS pv E112POL pv E337NMA pv E337MI2 nv P163MUL pv E112 
 SMA cv P255
P256
CPB pv E340MI2 nv P163SMA cv P255 
 CON pv E337SMA cv P255
P256
PIS zj 2018-05-23 D105OPM nv TA5/U7OPM nv TA5/U7 
 AGS pv G202 VYF pv E104 WAP zj 2018-06-06 A112
A113
CON nl P292 
 POS zj 2018-06-06 A112 ROSa pv L306VNV zj 2018-05-30 A114 
 ARC zj 2018-05-23 D0206NSB zj 2018-06-06 A112CPB nl P164ZPO zj 2018-05-09 D0206 
 PDS zj 2018-05-30 D105AGS zj 2018-06-06 A113CPB ns P164PES zj 2018-05-09 E112 
MSZ zj 2018-06-20 L304
L314
M103
M104
 
 POS zj 2018-05-09 D105 AGS zj 2018-05-30 A112FVS zj 2018-06-06 G202 
 ZPO zj 2018-05-23 D0206ZRE zj 2018-06-06 A112 SNT zj 2018-05-23 D102 
 DJA zj 2018-06-06 A113 
Čt13 MIN PES pv D0207 
15 MMI STM nv P159 
16 MMM VNV pv G202 
xx SSP pv TA5/U7KKO pv D0206SNT pv D0207RET pv G202PRM pv G202 
 MAR pv T12/SF1.141VNV cv N203ZRE cv N205MMAT cv T8/522EVO cv L306 
 PEM nv E339PEM nv E109SPP pv E112 MMAT nv T8/522 
 PMM pv P381PMM nl P254FIK pv G202 MMAT cv T8/522 
 ARC zj 2018-06-07 A112SSP cv TA5/U7PMM ns P254VNV cv N203KRY zj 2018-05-31 A112
A113
MZS cv T12/SE3.144 
 VNV zj 2018-05-17 A114SPP zj 2018-06-07 A112BIF zj 2018-06-07 A112MMAT nv T8/522VNV zj 2018-05-24 A114 
 FVS zj 2018-05-24 A112SPP zj 2018-05-24 D0206PMM nl P257NAV zj 2018-05-10 A113 
 FYO zj 2018-05-24 D0207AGS zj 2018-05-24 D0207PEM pl P381DJA zj 2018-05-10 G202 
 KKO zj 2018-05-10 D105 PMM ns P257 ZRE zj 2018-05-17 D0206 
MSZ zj 2018-06-21 L304
L314
M103
M104
 
 BIF zj 2018-05-31 A113 POS zj 2018-05-24 A112
A113
 
 NSB zj 2018-05-17 D0206 ZRE zj 2018-05-31 A113 
 MPR zj 2018-05-17 E112 FLP zj 2018-06-07 D0207
G202
 
xx PDS pv D105PDS nv D105ZPO pv E112VIZa cl N104 
 VIZa pv E104ARC cv O204VIZa cl N104FVS zj 2018-05-11 A113 
 MI2 pv P384MI2 nv P285SNT zj 2018-05-18 D0206MPR zj 2018-06-01 G202 
MSZ zj 2018-06-15 L304
L314
 
 BIN zj 2018-05-11 A112 ARC zj 2018-06-01 A112SNT zj 2018-06-01 D102 
 MUL zj 2018-06-08 A114 WAP zj 2018-05-11 A113
D105
 PDS zj 2018-06-08 D105 
 VIZa pj 2018-04-06 D0207 PIS zj 2018-06-01 D0206 PES zj 2018-05-25 G202 
 PDS pj 2018-02-16 E105
E112
WAP zj 2018-05-25 D105 
 BIN zj 2018-06-08 L314 PIS zj 2018-06-08 G202 
 SPP zj 2018-06-01 A112 
 NAV zj 2018-05-25 A112 
 PDS zj 2018-05-18 A113
D105
 
 MPR zj 2018-05-25 G202 
Poslední aktualizace: 2018-04-08

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
T10/xxx - Technická 10, T12/xxx - Technická 12, T8/xxx - Technická 8, TA1/xxx - Technická 2, TA5/xxx - Technická 2

AEUAngličtina pro Evropu
AGSAgentní a multiagentní systémy
ARCArchitektura a programování paralelních systémů
BIFBioinformatika
BINBiologií inspirované počítače
CONControlling
CPBObchodování cenných papírů a komodit
DJADynamické jazyky
EVOAplikované evoluční algoritmy
FIKFilozofie a kultura
FLPFunkcionální a logické programování
FVSFunkční verifikace číslicových systémů
FYOFyzikální optika
KKOKódování a komprese dat
KRYKryptografie
LOGLogika
MARMarketing
MEKManažerská ekonomika
MFIMezinárodní finance
MI2Mikroekonomie 2
MMATMaticový a tenzorový počet
MPRManagement projektů
MSZStátní závěrečná zkouška
MULMultimédia
MZSVyšší metody zpracování signálů
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů
NMANákladový management
NSBNávrh, správa a bezpečnost
OPMOptimalizace
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly
PEMPersonální management
PESPetriho sítě
PISPokročilé informační systémy
PMAProjektový manažer
PMMPokročilé metody analýz a modelování
POLPodniková logistika
POSPokročilé operační systémy
PRLParalelní a distribuované algoritmy
PRMPrávní minimum
RETRétorika
ROSaReal-time operační systémy (v angličtině)
SLOaSložitost (v angličtině)
SMAStrategický marketing
SNTSimulační nástroje a techniky
SPPSystémy odolné proti poruchám
SSPStochastické procesy
STMStrategický management
VGEVýpočetní geometrie
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)
VNVVysoce náročné výpočty
VYFVýpočetní fotografie
WAPInternetové aplikace
ZPOZpracování obrazu
ZREZpracování řečových signálů