Přednášková skupina 2MIT

Magistr informační technologie, 2.ročník

Akademický rok: 2017/2018   Semestr: letní

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po11 MBS KRY pv E112 
xx ARC pv D0207WAP pv D0206
D0207
FLP pv D105MFI nv IO/P165MFI nv IO/P165MFI nv IO/P165 
 BIN cv N104ARC cv O204ARC cv O204 AEU nv T10/323 
 MMAT pv T8/010 MMAT nv T8/503 MPR cv N105 
 ARC cv O204MMAT cv T8/503PRL zj 2018-05-07 A113
D105
MEK zj 2018-05-14 G202 
 MUL zj 2018-05-28 A112 MFI pv K4/E342EVO zj 2018-05-14 A113 
MSZ zj 2018-06-18 L304
L314
M103
M104
 
 KKO zj 2018-06-04 A112 EVO zj 2018-06-04 A112PRL zj 2018-05-21 D105MEK zj 2018-05-07 G202 
 FLP zj 2018-05-14 D0206
D105
 
 FLP zj 2018-05-28 D105 
Út11 MBS NSB pv D0206 
14 MIS PIS pv D0206 
15 MMIMEK pv G202MEK nv G202 
16 MMM LOG pv TA1/1836LOG nv TA1/1836 
17 MPV NAV pv D0207 
xx FYO pv D0207 PMA nv A112BIF pv A112PMA nv A112PMA nv A112DJA pv A112
NMA nl IO/P284PMA pv A112POL cv IO/P266POL cv IO/P266POL cv IO/P266POL cv IO/P266MI2 nv IO/P287
 FVS pv A113PEM nv K4/E340PEM nv K4/E342PEM nv IO/P284MI2 nv IO/P287 
 POL cv IO/P266NMA nl IO/P284 ZRE cv N205PRL pv E104
E105
E112
 
 MZS pv T12/SD2.94MUL zj 2018-05-22 D0206 MI2 nv IO/P287DJA zj 2018-05-29 A112 
 MMAT cv T8/503NMA ns IO/P284ZPO zj 2018-05-29 A112BIN zj 2018-05-29 A112KRY zj 2018-05-15 D105 
 MMAT nv T8/503NSB zj 2018-05-29 A112 PMA zj 2018-04-24 A113 
 NMA nl IO/P284 KRY zj 2018-05-22 D105 
 NMA ns IO/P284 PRL zj 2018-06-05 D105 
MSZ zj 2018-06-19 L304
L314
M103
M104
 
 BIF zj 2018-05-15 A112 
 NAV zj 2018-06-05 A112 
 FYO zj 2018-06-05 D0207 
 KKO zj 2018-05-29 D0207 
 FYO zj 2018-05-15 D0207 
 EVO zj 2018-05-22 G202 
 MSZ zj 2018-08-28 L304 
St12 MGM ZRE nj 2018-04-25 A112VGE pv A112 
15 MMI STM pv K4/E337 
xxMAR nv A113MAR nv A113MPR pv E112MPR nv E112BIN pv G202SLOa pv A112 MI2 nv IO/P284
SMA pv K4/E337FYO nv D0207ZRE pv D0207EVO pv D0207OPM pv TA5/U7EVO cv L306 
 POS pv E112SMA cv IO/P255
IO/P256
 MI2 nv IO/P163MUL pv E112 
 SMA cv IO/P255
IO/P256
POL pv K4/E337MI2 nv IO/P163SMA cv IO/P255 
 AGS pv G202CPB pv K4/E340NMA pv K4/E337 OPM nv TA5/U7OPM nv TA5/U7 
 CON pv K4/E337 VYF pv E104VGE zj 2018-05-16 A112 CON nl IO/P292 
 POS zj 2018-06-06 A112 ROSa pv L306WAP zj 2018-06-06 A112
A113
 
 ARC zj 2018-05-23 D0206NSB zj 2018-06-06 A112CPB nl IO/P164VGE zj 2018-05-09 A112 
 PDS zj 2018-05-30 D105AGS zj 2018-06-06 A113CPB ns IO/P164VNV zj 2018-05-30 A114 
MSZ zj 2018-06-20 L304
L314
M103
M104
 
 POS zj 2018-05-09 D105VGE zj 2018-05-23 A112PIS zj 2018-05-23 D105SNT zj 2018-05-23 D102 
 MSZ zj 2018-08-29 L304 
 ZPO zj 2018-05-23 D0206ZRE zj 2018-06-06 A112ZPO zj 2018-05-09 D0206 
 AGS zj 2018-05-30 A112PES zj 2018-05-09 E112 
 DJA zj 2018-06-06 A113FVS zj 2018-06-06 G202 
Čt13 MIN PES pv D0207 
15 MMI STM nv IO/P159 
16 MMM VNV pv G202 
xx SSP pv TA5/U7KKO pv D0206SNT pv D0207RET pv G202PRM pv G202 
 MAR pv T12/SF1.141VNV cv N203ZRE cv N205MMAT cv T8/522EVO cv L306 
 PMM pv IO/P381PEM nv K4/E109SPP pv E112 MMAT nv T8/522 
 PEM nv K4/E339PMM nl IO/P254FIK pv G202 MMAT cv T8/522 
 VNV zj 2018-05-17 A114SSP cv TA5/U7PMM ns IO/P254VNV cv N203KRY zj 2018-05-31 A112
A113
MZS cv T12/SE3.144 
 ARC zj 2018-06-07 L321SPP zj 2018-06-07 A112BIF zj 2018-06-07 A112MMAT nv T8/522VNV zj 2018-05-24 A114 
 FVS zj 2018-05-24 A112SPP zj 2018-05-24 D0206PMM nl IO/P257NAV zj 2018-05-10 A113 
 FYO zj 2018-05-24 D0207AGS zj 2018-05-24 D0207PEM pl IO/P381DJA zj 2018-05-10 G202 
 KKO zj 2018-05-10 D105 PMM ns IO/P257 ZRE zj 2018-05-17 D0206 
MSZ zj 2018-06-21 L304
L314
M103
M104
 
 BIF zj 2018-05-31 A113 POS zj 2018-05-24 A112
A113
 
 NSB zj 2018-05-17 D0206 ZRE zj 2018-05-31 A113 
 MPR zj 2018-05-17 E112 FLP zj 2018-06-07 D0207 
xx PDS pv D105PDS nv D105ZPO pv E112VIZa cl N104 
 VIZa pv E104ARC cv O204VIZa cl N104FVS zj 2018-05-11 A113 
 MI2 pv IO/P384MI2 nv IO/P285SNT zj 2018-05-18 D0206MPR zj 2018-06-01 C236 
MSZ zj 2018-06-15 L304
L314
 
 MUL zj 2018-06-08 A114 ARC zj 2018-06-01 A112SNT zj 2018-06-01 D102 
 VIZa pj 2018-04-06 D0207 WAP zj 2018-05-11 A113
D105
 PDS zj 2018-06-08 D105 
 PDS pj 2018-02-16 E105
E112
WAP zj 2018-05-25 D105 
 BIN zj 2018-05-11 G202 PIS zj 2018-06-01 D0206 
 BIN zj 2018-06-08 L314 PIS zj 2018-06-08 G202 
 NAV zj 2018-05-25 A112 
 SPP zj 2018-06-01 A112 
 PDS zj 2018-05-18 A113
D105
 
 MPR zj 2018-05-25 C236 
Poslední aktualizace: 2018-07-03

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
IO/xxx - Kolejní 4, K4/xxx - Kolejní 4, T10/xxx - Technická 10, T12/xxx - Technická 12, T8/xxx - Technická 8, TA1/xxx - Technická 2, TA5/xxx - Technická 2

AEUAngličtina pro Evropu
AGSAgentní a multiagentní systémy
ARCArchitektura a programování paralelních systémů
BIFBioinformatika
BINBiologií inspirované počítače
CONControlling
CPBObchodování cenných papírů a komodit
DJADynamické jazyky
EVOAplikované evoluční algoritmy
FIKFilozofie a kultura
FLPFunkcionální a logické programování
FVSFunkční verifikace číslicových systémů
FYOFyzikální optika
KKOKódování a komprese dat
KRYKryptografie
LOGLogika
MARMarketing
MEKManažerská ekonomika
MFIMezinárodní finance
MI2Mikroekonomie 2
MMATMaticový a tenzorový počet
MPRManagement projektů
MSZStátní závěrečná zkouška
MULMultimédia
MZSVyšší metody zpracování signálů
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů
NMANákladový management
NSBNávrh, správa a bezpečnost
OPMOptimalizace
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly
PEMPersonální management
PESPetriho sítě
PISPokročilé informační systémy
PMAProjektový manažer
PMMPokročilé metody analýz a modelování
POLPodniková logistika
POSPokročilé operační systémy
PRLParalelní a distribuované algoritmy
PRMPrávní minimum
RETRétorika
ROSaReal-time operační systémy (v angličtině)
SLOaSložitost (v angličtině)
SMAStrategický marketing
SNTSimulační nástroje a techniky
SPPSystémy odolné proti poruchám
SSPStochastické procesy
STMStrategický management
VGEVýpočetní geometrie
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)
VNVVysoce náročné výpočty
VYFVýpočetní fotografie
WAPInternetové aplikace
ZPOZpracování obrazu
ZREZpracování řečových signálů