Přednášková skupina 2MIT

Magistr informační technologie, 2.ročník

Akademický rok: 2017/2018   Semestr: zimní

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po10 MBI SFC pv E112 THE pv A112 
13 MIN SIN pv D105SIN nv D105
16 MMM VYPa pv G202THE pv A112 
18 MSK SIN pv D105SIN nv D105
xxRMA pv IO/P384SEP zj 2018-01-22 C236PGPa pv E105 FIM pv IO/P384RVP nl IO/P159RVP nl IO/P159
 MAT zj 2018-01-29 D0206
D105
PDB pv E112GJA oj 2017-11-06 D0207MAT pv D105 FIM nl IO/P165
 THE zj 2018-01-15 E112ACH zj 2018-01-15 E112POM pv TA5/114RVP nl IO/P159RVP ns IO/P159FIM ns IO/P165
 VYPa zj 2018-01-08 G202PGPa zj 2018-01-15 G202RVP nl IO/P159RVP ns IO/P159 
 SEP zj 2017-12-18 L321 RVP ns IO/P159AIS zj 2018-01-15 E112 
 SEP zj 2018-01-22 C304
L314
 
 GJA zj 2017-12-18 A112PGPa zj 2018-01-29 E104 
 POVa zj 2018-01-29 E104 
 MAT zj 2018-01-22 D0206
D0207
D105
 
 PDB zj 2018-01-15 E112 
 GAL zj 2017-12-18 G202 
 GZN zj 2018-01-08 G202 
Út10 MBI ZZN pv D0206 
13 MIN ZZN pv D0206 
15 MMI EIP pv A112SRI pv A112 
16 MMM FAV pv A112 
xx POM nv A114 MA2 pv IO/P384MA2 nv IO/P159 MOB cv T12/SE3.143TAMa pv E112 
 HSC pv D0206MOB pv T12/SD1.47 TIN pv D105PKS pv G202 
 AEU nv T10/325 GMU pv G202POVa zj 2018-01-16 E104 MA2 nv IO/P159 
 FAV zj 2018-01-16 E104HSC zj 2017-12-12 D105RMA nl IO/P157SRI zj 2018-01-02 A112 SIN zj 2018-01-23 D0206 
 PDB zj 2018-01-30 E112SFC zj 2018-01-30 E104
E105
RMA ns IO/P157 HSC zj 2018-01-23 D0206BMS zj 2018-01-30 E112 
 SEP zj 2018-01-23 L314
L220
M103
BIS zj 2018-01-16 D0207
D105
 
 MAT zj 2018-01-09 D0206
D105
 POVa zj 2018-01-02 A112 ACH zj 2018-01-23 E104 
 PCS zj 2018-01-16 E105GAL zj 2018-01-16 C228PGR zj 2018-01-16 E112VYPa zj 2018-01-30 E104 
 BIO zj 2018-01-02 E104
E112
AIS zj 2018-01-30 E112SRI zj 2018-01-23 E105 
 VYPa zj 2017-12-19 G202 
St11 MBS BIS pv D0206 
13 MIN BMS pv D0206 
14 MIS BIS pv D0206 
18 MSK BMS pv D0206BIS pv D0206 
xx GUX pv D0206SEP zj 2018-01-03 L321MA2 nv IO/P284MA2 nv IO/P157MA2 nv IO/P157MAT nv D105VIN pv D0206 
 SEN pv D0207 RVP pv IO/P384ZZN oj 2017-11-15 C228PKS zj 2018-01-24 E104MAT pv D105SIN zj 2018-01-17 D105 
FIM nl IO/P165MA2 nv IO/P284SEN zj 2018-01-17 D105TIN zj 2018-01-03 D0206
D105
BMS zj 2018-01-24 D105GJA zj 2018-01-24 E104 
 SFC zj 2018-01-24 E104
E105
SEP zj 2018-01-24 L220SRI zj 2018-01-17 E104ZZN oj 2018-01-31 C228SIN zj 2018-01-31 E105 
 GUX zj 2018-01-31 E104BIS zj 2018-01-31 E104ZZN zj 2018-01-10 D105HSC zj 2018-01-10 D105GJA zj 2018-01-10 E104 
 SEP zj 2018-01-31 E112THE zj 2018-01-31 E105 
 ACH zj 2018-01-31 L321 PGR zj 2018-01-31 E105 PBI zj 2018-01-17 G202 
 GUX zj 2018-01-17 E112 GMU zj 2018-01-17 G202 
 PGR zj 2018-01-24 E112 
 PDI zj 2018-01-10 G202 
Čt10 MBI PBI pv A112 
14 MIS AIS pv D0206 
16 MMM GAL pv G202 
17 MPV PCS pv A113 
18 MSK PDI pj 2017-11-02 D0207PDI pv D0206 
xx PGR pv E112MA2 nv IO/P284FIT pv G202RET pv G202GJA pv D0206 
 MOG pv P2 JA3 nv T10/323MA2 nv IO/P283MA2 nv IO/P159PRM pv G202 
 RMA nl IO/P164JS1 nv T10/327VYPa zj 2018-01-25 C228 POVa pv D0207GJA pj 2017-11-02 A112 
 RMA ns IO/P164RMA ns IO/P164Obhajoby 2018-02-01 C236 SMT nv E112 
 EIP zj 2018-01-18 E104EIP zj 2018-01-25 E104TIN zj 2018-02-01 D105POVa pj 2017-11-02 A113 
 THE zj 2018-01-25 E104PDI zj 2018-02-01 E104TIN zj 2018-01-18 D105BMS zj 2018-01-11 D105 
 SEN zj 2018-02-01 E104SEN zj 2018-01-25 E105GMU zj 2018-01-25 E104BIS zj 2018-01-25 E112 
 BIO zj 2018-01-11 E104 PBI zj 2018-01-04 A112GMU zj 2018-02-01 E104 
 AIS pj 2017-11-02 A112PGPa zj 2018-01-04 A113PBI zj 2018-02-01 E105 
 AIS zj 2018-01-04 D105 
11 MBSBIO pv E112 
12 MGM GZN pv G202 
17 MPV ACH pv D0207 
xx PDB cv N203
N204
N205
ROBa pv G202PDB cv N203
N204
N205
PDB cv N104
N105
PDI zj 2018-01-19 E104 
 GZN zj 2018-01-26 L314PDB cv N203
N204
N205
 STI pv D105 GJA zj 2018-02-02 L221.1 
 SFC zj 2018-01-12 E112PKS zj 2018-01-12 A113 HSC zj 2018-02-02 E104 
 ZZN zj 2018-01-26 G202BIO zj 2018-02-02 E112FAV zj 2018-02-02 E112 
 ZZN zj 2018-02-02 G202FAV zj 2018-01-26 G202GUX zj 2018-01-12 E112 
 SEP zj 2018-01-19 L314 
 GZN zj 2018-02-02 C228PCS zj 2018-01-26 L314 GAL zj 2018-01-26 L314 
 PDB zj 2018-01-05 D0206
D0207
PCS zj 2018-01-05 E104 
 PKS zj 2018-01-19 E104 EIP zj 2018-01-05 E105 
 GAL zj 2018-01-05 G202 
Poslední aktualizace: 2018-01-30

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
IO/xxx - Kolejní 4, T10/xxx - Technická 10, T12/xxx - Technická 12, TA5/xxx - Technická 2

ACHArchitektura procesorů
AEUAngličtina pro Evropu
AISAnalýza a návrh informačních systémů
BIOBiometrické systémy
BISBezpečnost informačních systémů
BMSBezdrátové a mobilní sítě
EIPEkonomie informačních produktů
FAVFormální analýza a verifikace
FIMFinanční management pro informatiky
FITDějiny a filozofie techniky
GALGrafové algoritmy
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě
GMUGrafické a multimediální procesory
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy
HSCHardware/Software Codesign
JA3Angličtina: konverzace
JS1Španělština: začátečníci 1/2
MA2Makroekonomie 2
MATMatematické struktury v informatice
MOBModelování biologických systémů
MOGMolekulární genetika
PBIPokročilá bioinformatika
PCSPokročilé číslicové systémy
PDBPokročilé databázové systémy
PDIProstředí distribuovaných aplikací
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)
PGRPočítačová grafika
PKSPokročilé komunikační systémy
POMPodnikový management
POVaPočítačové vidění (v angličtině)
PRMPrávní minimum
RETRétorika
RMARisk management
ROBaRobotika (v angličtině)
RVPRozbor výkonnosti podniku
SENInteligentní senzory
SEPSemestrální projekt
SFCSoft Computing
SINInteligentní systémy
SMTSeminář matematických struktur
SRIStrategické řízení informačních systémů
STISeminář teoretické informatiky
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)
THETeorie her
TINTeoretická informatika
VINVýtvarná informatika
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)
ZZNZískávání znalostí z databází