Přednášková skupina 1MIT

Magistr informační technologie, 1.ročník

Akademický rok: 2018/2019   Semestr: letní

Den: 2019-03-19, týden 12. (sudý)
Výuka: 2019-02-04 - 2019-05-03

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po10 MBI MEK pv TA5/U5 
11 MGM MEK pv TA5/U5 FLP pv D105 
12 MGM MEK pv TA5/U5 
13 MIN MEK pv TA5/U5 FLP pv D105 
14 MIS MEK pv TA5/U5 MPR cv N103FLP pv D105 
15 MMI MEK pv TA5/U5 MPR cv N103FLP pv D105 
16 MMM VNV pv A112 
 MEK pv TA5/U5 
17 MPV ARC pv D0207 
 MEK pv TA5/U5 
18 MSK ARC pv D0207 
 MEK pv TA5/U5 
xxPEM nv IO/P158MMAT pv T8/010PEM nv IO/P292MI2 nv IO/P287MPR cv N103 
 DFAa pv A113WAP pv D0206 MFI pv K4/E337KRY pv E112 
NMA nl IO/P159 VNV cv N205ARC cv O204ARC cv O204MFI nv IO/P165MFI nv IO/P165MFI nv IO/P165 
NMA ns IO/P159 ARC cv O204LOG pv TA1/1836LOG nv TA1/1842MMAT nv T8/522 
 MEK nv TA5/U5MMAT cv T8/522MMAT cv T8/522MMAT cv T8/522 
 NMA nl IO/P159POL pv K4/E342 MMAT nv T8/522 
 NMA ns IO/P159 MMAT nv T8/522 
 ZRE cs N103NMA ns K4/E109PEM pl K4/E342 
 WAP pj 2019-03-11 D0207 
Út10 MBI BIN pv G202BIF pv G202 PRL pv E112 
 PRL pj 2019-03-26 E104
E105
 
11 MGM PRL pv E112 
 PRL pj 2019-03-26 E104
E105
 
12 MGM FYO pv D0207FYO nv D0207 
13 MIN PRL pv E112 
 PRL pj 2019-03-26 E104
E105
 
14 MIS PRL pv E112 
 PRL pj 2019-03-26 E104
E105
 
15 MMI PRL pv E112 
 PRL pj 2019-03-26 E104
E105
 
18 MSK PRL pv E112 
 PRL pj 2019-03-26 E104
E105
 
xx PMA pv A112PMA nv A112NAV pv A112POL cv IO/P266POL cv IO/P266DJA pv A112
 POL cv IO/P266NSB pv A113PES pv D0206 ZRE cs O204 
 PMM pv K4/E342POL cv IO/P266POL cv IO/P266 
 SYS pv T12/SD2.94 
 PMA zj 2019-04-30 D0206 
St10 MBI MUL pj 2019-04-24 D0206 
11 MGM MUL pj 2019-04-24 D0206 
12 MGM ZRE pv E104 MUL pv E112 
 MUL pj 2019-04-24 D0206 
13 MIN AGS pv E105 MUL pj 2019-04-24 D0206 
14 MIS POS pv E112MPR pv E112MPR nv E112 MUL pj 2019-04-24 D0206 
15 MMI MPR pv E112MPR nv E112 MUL pj 2019-04-24 D0206 
16 MMM MUL pj 2019-04-24 D0206 
17 MPV MUL pj 2019-04-24 D0206 
18 MSK MUL pj 2019-04-24 D0206 
xx MAR pv T8/020MAR nv IO/P158
IO/P292
EVO pv A112VGE pv A112SLOa pv A112 STM ns IO/P157
 PMM nv IO/P256PMM nv IO/P256MI2 nv IO/P285MPR cv N205AGS cv N205 
 MI2 nv IO/P285MI2 nv IO/P285 SPP pv D0207BZA pv D0207 
 NMA pv K4/E337STM pv K4/E337CON nl K4/E339AEU nv T10/322STM nl IO/P157 
 CON pv K4/E340 VYF pv E104 STM nl IO/P157STM ns IO/P157 
 MZS pv T12/SD2.99 CON nl K4/E109 
 VNV cv N205 STM ns IO/P157 
Čt11 MGM KKO pv D0206 
13 MIN SNT pv D0206 
17 MPV KKO pv D0206 
xxMI2 nv IO/P285MI2 nv IO/P285SMA cv IO/P255
IO/P256
PIS pv D0206PRM pv G202 
MAR nv K4/E109 GIS pv A112UXIa pv A112SMA cv IO/P255 MPR cv N205 
SMA pv K4/E337SMA cv IO/P255
IO/P256
MI2 nv IO/P285FIK pv G202RET pv G202 
 SSP pv TA4/613
TA5/U7
SSP cv TA4/613
TA5/U7
PEM nv K4/E340BIN cv N103 
 SYS cv T12/SE3.143SYS cv T12/SE3.143AGS cv N205 
 MMAT nv T8/522 
 MMAT cv T8/522 
 MZS cv T12/SE3.144 
11 MGM PDS pv E112PDS nj 2019-03-29 E112 
 PDS nj 2019-02-15 E112 
12 MGM PDS pv E112PDS nj 2019-03-29 E112ZPO pv E104 
 PDS nj 2019-02-15 E112 
13 MIN PDS nj 2019-03-29 E112 
 PDS nj 2019-02-15 E112 
14 MIS PDS pv E112PDS nj 2019-03-29 E112 
 PDS nj 2019-02-15 E112 
15 MMI PDS nj 2019-03-29 E112ZPO pv E104 
 PDS nj 2019-02-15 E112 
16 MMM PDS nj 2019-03-29 E112 
 PDS nj 2019-02-15 E112 
17 MPV PDS pv E112PDS nj 2019-03-29 E112 
 PDS nj 2019-02-15 E112 
18 MSK PDS pv E112PDS nj 2019-03-29 E112 
 PDS nj 2019-02-15 E112 
xx VIZa pv E104ARC cv O204MPR cv N103 
 MI2 nv IO/P285MI2 pv IO/P384 VIZa cv N104 
 VIZa cv N104 
Poslední aktualizace: 2019-03-15

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
IO/xxx - Kolejní 4, K4/xxx - Kolejní 4, T10/xxx - Technická 10, T12/xxx - Technická 12, T8/xxx - Technická 8, TA1/xxx - Technická 2, TA4/xxx - Technická 4, TA5/xxx - Technická 2

AEUAngličtina pro Evropu
AGSAgentní a multiagentní systémy
ARCArchitektura a programování paralelních systémů
BIFBioinformatika
BINBiologií inspirované počítače
BZABezpečná zařízení
CONControlling
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)
DJADynamické jazyky
EVOAplikované evoluční algoritmy
FIKFilozofie a kultura
FLPFunkcionální a logické programování
FYOFyzikální optika
GISGeografické informační systémy
KKOKódování a komprese dat
KRYKryptografie
LOGLogika
MARMarketing
MEKManažerská ekonomika
MFIMezinárodní finance
MI2Mikroekonomie 2
MMATMaticový a tenzorový počet
MPRManagement projektů
MULMultimédia
MZSVyšší metody zpracování signálů
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů
NMANákladový management
NSBNávrh, správa a bezpečnost
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly
PEMPersonální management
PESPetriho sítě
PISPokročilé informační systémy
PMAProjektový manažer
PMMPokročilé metody analýz a modelování
POLPodniková logistika
POSPokročilé operační systémy
PRLParalelní a distribuované algoritmy
PRMPrávní minimum
RETRétorika
SLOaSložitost (v angličtině)
SMAStrategický marketing
SNTSimulační nástroje a techniky
SPPSystémy odolné proti poruchám
SSPStochastické procesy
STMStrategický management
SYSSystémová biologie
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)
VGEVýpočetní geometrie
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)
VNVVysoce náročné výpočty
VYFVýpočetní fotografie
WAPInternetové aplikace
ZPOZpracování obrazu
ZREZpracování řečových signálů