Přednášková skupina 2MIT

Magistr informační technologie, 2.ročník

Akademický rok: 2018/2019   Semestr: letní

Den: 2019-04-24, týden 17. (lichý)
Výuka: 2019-02-04 - 2019-05-03

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po10 MEK pv TA5/U5 
11 MBS MEK pv TA5/U5 KRY pv E112 
12 MGM MEK pv TA5/U5 
13 MIN MEK pv TA5/U5 
14 MIS MEK pv TA5/U5 
15 MEK pv TA5/U5 
16 MMM VNV pv A112 
 MEK pv TA5/U5 
17 MPV MEK pv TA5/U5 
18 MEK pv TA5/U5 
xxPEM nv IO/P158MMAT pv T8/010PEM nv IO/P292FLP pv D105 MFI nv IO/P165MFI nv IO/P165MFI nv IO/P165 
 DFAa pv A113WAP pv D0206MI2 nv IO/P287 MMAT cv T8/522 
 ARC pv D0207VNV cv N205ARC cv O204MFI pv K4/E337MMAT nv T8/522 
NMA nl IO/P159 ARC cv O204LOG pv TA1/1836ARC cv O204 
NMA ns IO/P159 MEK nv TA5/U5MMAT cv T8/522LOG nv TA1/1842 
 NMA nl IO/P159POL pv K4/E342 MMAT cv T8/522 
 NMA ns IO/P159 MMAT nv T8/522MMAT nv T8/522 
 KKO zj 2019-06-03 E104NMA ns K4/E109PEM pl K4/E342 
 FLP zj 2019-05-13 D105MUL zj 2019-06-03 A112PES zj 2019-06-03 A112 
 SPP zj 2019-05-27 E104MPR zj 2019-06-03 E104 PRL zj 2019-05-20 D105 
 WAP pj 2019-03-11 D0207 PRL zj 2019-05-06 D105 
 VGE zj 2019-05-13 E104NAV zj 2019-06-03 E105BIN zj 2019-05-27 E104 
 NSB zj 2019-05-20 E104WAP zj 2019-05-27 E112AGS zj 2019-06-03 E105 
 PES zj 2019-05-27 E112 
Út11 MBS NSB pv A113 
13 MIN PES pv D0206 
17 MPV NAV pv A112 
xx PMA pv A112PMA nv A112POL cv IO/P266PMA nv A112DJA pv A112
 BIN pv G202BIF pv G202 FYO nv D0207PRL pv E112 
 POL cv IO/P266POL cv IO/P266SPP zj 2019-06-04 E105POL cv IO/P266POL cv IO/P266 
 PMM pv K4/E342 FYO pv D0207SNT zj 2019-05-28 E104KRY zj 2019-05-14 D105 
 SYS pv T12/SD2.94NSB zj 2019-06-04 E105 MUL zj 2019-05-21 E105PRL pj 2019-03-26 E104
E105
 
 PMA zj 2019-04-30 D0206 SNT zj 2019-05-07 D102 
 FYO zj 2019-05-14 D0207 ZPO zj 2019-05-07 D0206 KRY zj 2019-05-21 E105 
 FYO zj 2019-06-04 D0207 KKO zj 2019-05-21 D105 PRL zj 2019-06-04 E112 
 KKO zj 2019-05-28 E112 BZA zj 2019-05-07 E104 
 GIS zj 2019-06-04 E104 
St12 MGM VGE pv A112 
xx POS pv E112MPR pv E112MPR nv E112SPP pv D0207SLOa pv A112 STM ns IO/P157
 MAR pv T8/020MAR nv IO/P158
IO/P292
EVO pv A112 AEU nv T10/322MUL pv E112 
 ZRE pv E104PMM nv IO/P256MI2 nv IO/P285 BZA pv D0207 
 AGS pv E105MI2 nv IO/P285CON nl K4/E339STM nl IO/P157STM nl IO/P157 
 PMM nv IO/P256STM pv K4/E337VGE zj 2019-06-05 E104CON nl K4/E109STM ns IO/P157 
 MI2 nv IO/P285 VYF pv E104 STM ns IO/P157SNT zj 2019-06-05 E104 
 NMA pv K4/E337BIN zj 2019-05-22 E104 PDS zj 2019-05-29 D105 
 CON pv K4/E340PIS zj 2019-06-05 E104 PIS zj 2019-05-22 E112 
 MZS pv T12/SD2.99AGS zj 2019-05-29 E105 ZPO zj 2019-05-22 E104 
 VNV zj 2019-05-22 E104VNV cv N205 WAP zj 2019-06-05 E105 
 POS zj 2019-06-05 E105ZRE nj 2019-04-24 E105 
 POS zj 2019-05-22 E112 
 BIF zj 2019-05-29 E104 
 ZRE zj 2019-06-05 E104 
Čt14 MIS PIS pv D0206 
xxMI2 nv IO/P285MI2 nv IO/P285SMA cv IO/P255
IO/P256
SMA cv IO/P255SNT pv D0206 
MAR nv K4/E109 GIS pv A112UXIa pv A112 RET pv G202PRM pv G202 
SMA pv K4/E337SMA cv IO/P255
IO/P256
MI2 nv IO/P285FIK pv G202VNV zj 2019-06-06 A113 MPR cv N205 
 SSP pv TA4/613
TA5/U7
KKO pv D0206MMAT cv T8/522GIS zj 2019-05-23 A112BZA zj 2019-05-23 E104 
 SYS cv T12/SE3.143SSP cv TA4/613
TA5/U7
PEM nv K4/E340BIN cv N103MUL zj 2019-05-09 E104 
 SYS cv T12/SE3.143MMAT nv T8/522PIS zj 2019-05-30 E112 
 FYO zj 2019-05-23 D0207ARC zj 2019-05-23 E112MZS cv T12/SE3.144ZRE zj 2019-05-30 E104 
 MPR zj 2019-05-30 E104ARC zj 2019-05-30 E105POS zj 2019-05-09 E112 
 EVO zj 2019-06-06 E104 MPR zj 2019-05-16 E112ZRE zj 2019-05-16 E105 
 AGS zj 2019-05-23 E104 NAV zj 2019-05-16 E104 
 SPP zj 2019-05-09 A112 PDS zj 2019-06-06 G202 
 EVO zj 2019-05-16 E104 
 PES zj 2019-05-09 E104
E112
 
xx VIZa pv E104ARC cv O204ZPO pv E104VIZa cv N104 
 PDS pv E112MI2 pv IO/P384VGE zj 2019-05-24 E104BZA zj 2019-05-31 E104 
 MI2 nv IO/P285PDS nj 2019-02-15 E112VIZa cv N104ARC zj 2019-06-07 A112 
 BIN zj 2019-05-10 G202 VNV zj 2019-05-10 A113NSB zj 2019-05-10 G202 
 GIS zj 2019-05-10 A113WAP zj 2019-05-10 D105 ZPO zj 2019-05-31 E105 
 FLP zj 2019-06-07 D0207 
 PDS zj 2019-05-17 D105FLP zj 2019-05-24 D105 
 BIF zj 2019-05-24 E104KRY zj 2019-05-31 E104 
 EVO zj 2019-05-31 E104PDS nj 2019-03-29 E112BIF zj 2019-05-17 A112 
Poslední aktualizace: 2019-04-23

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
IO/xxx - Kolejní 4, K4/xxx - Kolejní 4, T10/xxx - Technická 10, T12/xxx - Technická 12, T8/xxx - Technická 8, TA1/xxx - Technická 2, TA4/xxx - Technická 4, TA5/xxx - Technická 2

AEUAngličtina pro Evropu
AGSAgentní a multiagentní systémy
ARCArchitektura a programování paralelních systémů
BIFBioinformatika
BINBiologií inspirované počítače
BZABezpečná zařízení
CONControlling
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)
DJADynamické jazyky
EVOAplikované evoluční algoritmy
FIKFilozofie a kultura
FLPFunkcionální a logické programování
FYOFyzikální optika
GISGeografické informační systémy
KKOKódování a komprese dat
KRYKryptografie
LOGLogika
MARMarketing
MEKManažerská ekonomika
MFIMezinárodní finance
MI2Mikroekonomie 2
MMATMaticový a tenzorový počet
MPRManagement projektů
MULMultimédia
MZSVyšší metody zpracování signálů
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů
NMANákladový management
NSBNávrh, správa a bezpečnost
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly
PEMPersonální management
PESPetriho sítě
PISPokročilé informační systémy
PMAProjektový manažer
PMMPokročilé metody analýz a modelování
POLPodniková logistika
POSPokročilé operační systémy
PRLParalelní a distribuované algoritmy
PRMPrávní minimum
RETRétorika
SLOaSložitost (v angličtině)
SMAStrategický marketing
SNTSimulační nástroje a techniky
SPPSystémy odolné proti poruchám
SSPStochastické procesy
STMStrategický management
SYSSystémová biologie
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)
VGEVýpočetní geometrie
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)
VNVVysoce náročné výpočty
VYFVýpočetní fotografie
WAPInternetové aplikace
ZPOZpracování obrazu
ZREZpracování řečových signálů