Přednášková skupina 2MIT

Magistr informační technologie, 2.ročník

Akademický rok: 2018/2019   Semestr: letní

Den: 2019-01-18, týden 03. (lichý)
Výuka: 2019-02-04 - 2019-05-03

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po11 MBS KRY pv E112 
16 MMM VNV pv A112 
xxPEM nv IO/P158MMAT pv T8/010PEM nv IO/P292FLP pv D105 MFI pv neníMFI pv není 
 DFAa pv A113WAP pv D0206
D0207
MI2 nv IO/P287 MFI nv IO/P165MFI nv IO/P165MFI nv IO/P165 
 ARC pv D0207VNV cv N205ARC cv O204MFI pv K4/E337MMAT cv T8/522 
NMA nl IO/P159 ARC cv O204MMAT cv T8/522ARC cv O204MMAT nv T8/522 
NMA ns IO/P159NMA nl IO/P159POL pv K4/E342 MMAT cv T8/522 
 NMA ns IO/P159 MMAT nv T8/522MMAT nv T8/522 
 NMA ns IO/P159PEM pl K4/E342 
Út11 MBS NSB pv D0206 
13 MIN PES pv A113 
17 MPV NAV pv A112 
xx PMA pv A112PMA nv A112POL cv IO/P266PMA nv A112DJA pv A112
 BIN pv D0207BIF pv G202 FYO nv D0207PRL pv E104
E105
E112
 
 POL cv IO/P266POL cv IO/P266 POL cv IO/P266POL cv IO/P266 
 SYS pv T12/SD2.94 FYO pv D0207 
 PMA zj 2019-04-30 A113 
St10 MUL pj 2019-04-24 D0206 
11 MBS  
12 MGM VGE pv A112  
13 MIN  
14 MIS  
15  
16 MMM  
17 MPV  
18  
xx POS pv E112MPR pv E112MPR nv E112SPP pv D0207SLOa pv A112 STM ns IO/P157
 MAR pv T8/020MAR nv IO/P292EVO pv D0207 AEU nv T10/322MUL pv E112 
 ZRE pv E104MI2 nv IO/P285MI2 nv IO/P285 BZA pv D0207 
 AGS pv E105STM pv K4/E337CON nl K4/E339STM nl IO/P157STM nl IO/P157 
 MI2 nv IO/P285 VYF pv E104
E105
 CON nl K4/E109STM ns IO/P157 
 NMA pv K4/E337 STM ns IO/P157 
 CON pv K4/E340 
 MZS pv T12/SD2.99 
 VNV cv N205 
Čt14 MIS PIS pv D0206 
xxMI2 nv IO/P285MI2 nv IO/P285SMA cv IO/P255
IO/P256
SMA cv IO/P255SNT pv D0206 
MAR nv K4/E109 GIS pv A112UXIa pv A112 RET pv G202PRM pv G202 
SMA pv K4/E337SMA cv IO/P255
IO/P256
MI2 nv IO/P285FIK pv G202 
 SSP pv TA4/613
TA5/U7
KKO pv D0206BIN cv N103 
 SYS cv T12/SE3.143SSP cv TA4/613
TA5/U7
PEM nv K4/E340MZS cv T12/SE3.144 
 SYS cv T12/SE3.143MMAT nv T8/522 
 MMAT cv T8/522 
xx PDS pv D105PDS nv D105ZPO pv E112VIZa cv N104 
 VIZa pv E104ARC cv O204VIZa cv N104 
 MI2 nv IO/P285MI2 pv IO/P384 
Poslední aktualizace: 2019-01-14

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
IO/xxx - Kolejní 4, K4/xxx - Kolejní 4, T10/xxx - Technická 10, T12/xxx - Technická 12, T8/xxx - Technická 8, TA4/xxx - Technická 4, TA5/xxx - Technická 2

AEUAngličtina pro Evropu
AGSAgentní a multiagentní systémy
ARCArchitektura a programování paralelních systémů
BIFBioinformatika
BINBiologií inspirované počítače
BZABezpečná zařízení
CONControlling
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)
DJADynamické jazyky
EVOAplikované evoluční algoritmy
FIKFilozofie a kultura
FLPFunkcionální a logické programování
FYOFyzikální optika
GISGeografické informační systémy
KKOKódování a komprese dat
KRYKryptografie
MARMarketing
MFIMezinárodní finance
MI2Mikroekonomie 2
MMATMaticový a tenzorový počet
MPRManagement projektů
MULMultimédia
MZSVyšší metody zpracování signálů
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů
NMANákladový management
NSBNávrh, správa a bezpečnost
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly
PEMPersonální management
PESPetriho sítě
PISPokročilé informační systémy
PMAProjektový manažer
POLPodniková logistika
POSPokročilé operační systémy
PRLParalelní a distribuované algoritmy
PRMPrávní minimum
RETRétorika
SLOaSložitost (v angličtině)
SMAStrategický marketing
SNTSimulační nástroje a techniky
SPPSystémy odolné proti poruchám
SSPStochastické procesy
STMStrategický management
SYSSystémová biologie
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)
VGEVýpočetní geometrie
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)
VNVVysoce náročné výpočty
VYFVýpočetní fotografie
WAPInternetové aplikace
ZPOZpracování obrazu
ZREZpracování řečových signálů