Studium v zahraničí

Fakulta informačních technologií podporuje zahraniční aktivity studentů. Jedná se zejména o výjezdy na krátkodobé a dlouhodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ a výjezdy studentů jako tzv. "free movers". Fakulta tyto aktivity finančně podporuje z vlastních zdrojů, z prostředků evropského programu a z prostředků programů MŠMT.

Hlavním cílem programu Erasmus+ je podpora zahraničních stáží studentů zemí Evropské unie a přidružených zemí na partnerských univerzitách v zemích EU. Podrobnější informace o tomto programu včetně příslušných formulářů naleznete na stránkách Odboru zahraničních vztahů VUT: http://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici.

Oddělení vnějších vztahů FIT každoročně pořádá informační besedu se zájemci o studium a stáže v zahraničí (zpravidla koncem kalendářního roku). Studenti jsou zde podrobně seznámeni s možnostmi studia na partnerských institucích, podmínkami účasti v programu Erasmus+ pro studenty FIT a také s organizací výběrového řízení. Proto doporučujeme účast na této akci.

Zájemcům o zahraniční pobyty doporučujeme pročíst si tyto obecné informace před návštěvou Oddělení vnějších vztahů FIT a informačními schůzkami pořádanými fakultou.

Studenti, kteří se chtějí zúčastnit mobility v rámci programu Erasmus+, musí projít výběrovým řízením, které je vyhlašováno třikrát ročně:

  1. kolo (pro po výjezdy na zimní semestr nebo celý následující ak. rok) - leden
  2. kolo (pro výjezdy na letní semestr následujícího ak. roku) - září/říjen
  3. kolo (mimořádné, pouze pro výjezdy na praktické stáže) - cca březen

Důležité termíny

  • BESEDA - 30. listopadu 2017
  • On-line přihláška do programu Erasmus+ na rok 2018/2019 - spuštěna od 1. 12. 2017 do 11. 1. 2018
  • Doručení přihlášek včetně doložení jazykové úrovně je 12. 1. 2018 do 12:00 hod. (mailem na studena@fit.vutbr.cz nebo osobně na Oddělení vnějších vztahů, místnost F120).
  • Přezkoušení z AJ (pro registrované z e-přihlášky) 9. 1. 2018 od 10:00 hod., místnost A218.
  • Pohovory - finální rozřazení studentů (jen pro pozvané) 19. 1. 2018 v 9:00, místnost A218.

Dokumenty FIT pro přihlášení do mobilitních programů

Stipendia - Rozvojové programy (RP) MŠMT

Další možnosti studia a stáží v zahraničí

Spolupráce při péči o přijíždějící studenty (buddy system)

Prezentace

Časté dotazy

Kontaktní osoby

Vaše IPv4 adresa: 54.158.199.217
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]