Studium v zahraničí

Fakulta informačních technologií podporuje zahraniční aktivity studentů. Jedná se zejména o výjezdy na krátkodobé a dlouhodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ a výjezdy studentů jako tzv. "free movers". Fakulta tyto aktivity finančně podporuje z vlastních zdrojů, z prostředků evropského programu a z prostředků programů MŠMT.

Hlavním cílem programu Erasmus+ je podpora zahraničních stáží studentů zemí Evropské unie a přidružených zemí na partnerských univerzitách v zemích EU. Podrobnější informace o tomto programu včetně příslušných formulářů naleznete na stránkách Odboru zahraničních vztahů VUT: http://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici.

Oddělení vnějších vztahů FIT každoročně pořádá informační besedu se zájemci o studium a stáže v zahraničí (zpravidla koncem kalendářního roku). Studenti jsou zde podrobně seznámeni s možnostmi studia na partnerských institucích, podmínkami účasti v programu Erasmus+ pro studenty FIT a organizací výběrového řízení. Proto doporučujeme účast na této akci.

Zájemcům o zahraniční pobyty doporučujeme pročíst si tyto obecné informace před návštěvou Oddělení vnějších vztahů FIT a informačními schůzkami pořádanými fakultou.

Studenti, kteří se chtějí zúčastnit mobility v rámci programu Erasmus +, musí projít výběrovým řízením, které je vyhlašováno 3 krát ročně:

  1. kolo (ZS nebo celý následující ak. rok) - leden
  2. kolo LS následujícího ak. roku září/říjen
  3. kolo výjezdy na letní praktické stáže - cca březen

Důležité termíny

Dokumenty FIT pro přihlášení do mobilitních programů

Stipendia - Rozvojové programy (RP) MŠMT

Další možnosti studia a stáží v zahraničí

Spolupráce při péči o přijíždějící studenty (buddy system)

Prezentace

Obecne_poznamky_ES_honza_2016-11-30.ppt
Prezentace_OZV_2016-11-30.pptx

Kontaktní osoby

Vaše IPv4 adresa: 54.80.10.56
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]