Pro uchazeče o studium

Fakulta informačních technologií (FIT) VUT v Brně je špičkovým vysokoškolským pracovištěm, které snese srovnání i v mezinárodním měřítku. Nabízíme vám vysoce ceněné vzdělání v oblasti informačních technologií ve všech stupních studia: v tříletém bakalářském, v dvouletém navazujícím magisterském (s tradičním českým titulem inženýr) i ve čtyřletém doktorském.

[studium] Naše studijní programy jsou kompatibilní s podobně zaměřenými studijními programy vyučovanými po celém světě. Podporujeme mezinárodní mobilitu a máme uzavřeny smlouvy s řadou evropských i světových univerzit o mezinárodní výměně studentů. Certifikát European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Label udělený Evropskou komisí zaručuje, že váš zahraniční studijní pobyt se stane integrální součástí vašeho studia.
[kampus] Kampus naší fakulty je unikátním spojením citlivě rekonstruované historické budovy a nových moderních staveb. Rekonstrukce a dostavba proběhla v letech 2006 - 2009 a přední brněnští architekti při ní využili nejnovější poznatky o tvorbě vysokoškolských výukových prostor. Samozřejmostí jsou nejen špičkově vybavené posluchárny a laboratoře s nejmodernější technikou, ale i zázemí pro relaxaci a odpočinek, stravovací kapacity a zařízení pro kulturní a volnočasové vyžití. To vše na jednom místě, v samém srdci městské části Královo Pole, dostupné v několika minutách po páteřní tramvajové lince z centra.
[it] Fakulta má tradici ve výuce informačních technologií od roku 1964, kdy byla založena Katedra samočinných počítačů Fakulty elektrotechnické VUT v Brně, která se postupně rozvinula a v roce 2002 se stala samostatnou fakultou. Máme vlastní zkušené vyučující s odpovídající kvalifikací a praxí, kteří také pracují ve výzkumných projektech a mohou tak přinášet do výuky nejnovější poznatky vědy. Žádní létající profesoři.
[vyzkum] Na fakultě je prováděn špičkový výzkum v nejrůznějších oblastech informačních technologií od hardware přes inteligentní systémy až po multimédia. Řešíme národní i mezinárodní vědecké projekty samostatně i ve spolupráci s jinými univerzitami, výzkumnými pracovišti a renomovanými firmami. Můžete se zapojit do řešení našich projektů, uplatnit svoje znalosti a schopnosti a pracovat se špičkou dnešních technologií.
[prada] Klademe důraz na kvalitní teoretickou přípravu odpovídající vysokoškolskému studiu technologického oboru. Jsme si ale vědomi i důležitosti provázání s praxí. Máme vlastní průmyslovou radu, prostřednictvím které udržujeme pravidelný kontakt s klíčovými podniky v oboru a vnášíme do našich studijních oborů nejnovější poznatky z praxe. Řada vyučovaných předmětů má přímou návaznost na praxi či je připravena ve spolupráci s klíčovými firmami a jejich studium může vést i k získání mezinárodně platného certifikátu. Příkladem budiž technologie firem Microsoft, Cisco, IBM nebo Oracle.
[dslabel] Jako absolventi naší fakulty budete na trhu práce žádaní a nebudete mít problémy s nalezením nadprůměrně placeného zaměstnání. Součástí každého diplomu, který od nás obdržíte, je i mezinárodně platný dodatek, který potvrzuje, co všechno jste se u nás naučili. Dodatky k diplomu vydané na VUT splňují všechny formální i obsahové požadavky Evropské komise, což dokládá Certifikát Diploma Supplement Label.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči: pro zájemce o studium pořádáme den otevřených dveří.

Brožura pro uchazeže o studium ke stažení [PDF]


Informace o přijímacím řízení a zápisu do studia

Užitečné informace a odkazy

Vaše IPv4 adresa: 3.85.10.62
Přepnout na https