Ústav informačních systémů

Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing

Název v češtině:Algoritmy, metody návrhu a platforma pro many-core zpracování obrazu a videa s velkou propustností a malou spotřebou energie
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Smrž Pavel
Další řešitelé:Čekan Ondřej, Hradiš Michal, Hruška Tomáš, Jašek Roman, Juráček Ivo (FIT VUT), Kolář Dušan, Kotásek Zdeněk, Krčma Martin, Lojda Jakub, Podivínský Jakub, Svoboda Pavel, Szentandrási István, Zachariáš Michal, Zachariášová Marcela
Agentura:Artemis Joint Undertaking - Společné technologické iniciativy
Kód:7H14002, 621439
Zahájení:2014-04-01
Ukončení:2017-06-30
Klíčová slova:multi-core, many-core, low-power, massive data rate processing, embedded system, platform, architecture, system software stack, algorithm, resilience, variations, composable, cross-domain, tool chain, design method, design tool, application framework, resource management, power management, hardware-software collaborative techniques, mobile handset, healthcare, security, surveillance
Anotace:
Projekt pojednává o Algoritmech, metodách návrhu a platformách pro many-core zpracování obrazu a videa s velkou propustností a malou spotřebou energie.

Produkty

2017Software pro skládání a deghosting HDR snímků, software, 2017
Autoři: Musil Martin, Nosko Svetozár
2015Rekonstrukce SPZ rozmazaných pohybem, software, 2015
Autoři: Hradiš Michal, Svoboda Pavel, Zemčík Pavel
2014Distribuované Tagování a Zpracování Obrazu, software, 2014
Autoři: Hradiš Michal, Svoboda Pavel, Kolář Martin, Zemčík Pavel, Smrž Pavel

Publikace

2017KRČMA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Approximation accuracy of different FPNN types. In: Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2017, s. 81-82. ISBN 978-80-01-06178-7.
 LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. A Basic Approach to Fault Tolerance of Data Paths of HLS-synthesized Systems and its Evaluation. In: Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2017, s. 79-80. ISBN 978-80-01-06178-7.
 PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. The Use of Functional Verification for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2017, s. 81-82. ISBN 978-80-01-06178-7.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, KRČMA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Functional Verification Based Platform for Evaluating Fault Tolerance Properties. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 52, č. 5, s. 145-159. ISSN 0141-9331.
 ČEKAN Ondřej a KOTÁSEK Zdeněk. A Probabilistic Context-Free Grammar Based Random Test Program Generation. In: Proceedings of 20th Euromicro Conference on Digital System Design. Vídeň: Technische Universitaet Wien, 2017, s. 356-359. ISBN 978-1-5386-2146-2.
 ČEKAN Ondřej a KOTÁSEK Zdeněk. Random Test Stimuli Generation Based on a Probabilistic Grammar. In: Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2017, s. 43-44. ISBN 978-80-01-06178-7.
2016KOLÁŘ Martin, HRADIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Deep Learning on Small Datasets using Online Image Search. In: Proceedings of 32nd Spring Conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016, s. 1-7. ISBN 978-1-4503-3693-2. ISSN 1335-5694.
 KOTÁSEK Zdeněk a PODIVÍNSKÝ Jakub. Verification of Robot Controller for Evaluating Impacts of Faults in Electro-mechanical Systems. Proceedings of the 4th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, 2016.
 KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk, LOJDA Jakub a KAŠTIL Jan. Comparison of FPNNs Approximation Capabilities. In: Proceedings of the Work in progress Session held in connection with DSD 2016. Limassol: Johannes Kepler University Linz, 2016, s. 1-2. ISBN 978-3-902457-46-2.
 LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, KRČMA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. HLS-based Fault Tolerance Approach for SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, s. 301-302. ISBN 978-1-5090-5602-6.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Functional Verification as a Tool for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, s. 293-294. ISBN 978-1-5090-5602-6.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Verification of Robot Controller for Evaluating Impacts of Faults in Electro-mechanical Systems. In: Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Limassol: IEEE Computer Society, 2016, s. 487-494. ISBN 978-1-5090-2817-7.
 PODIVÍNSKÝ Jakub. Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice - Kraví Hora: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 101-104. ISBN 978-80-214-5376-0.
 SVOBODA Pavel, HRADIŠ Michal, BAŘINA David a ZEMČÍK Pavel. Compression Artifacts Removal Using Convolutional Neural Networks. Journal of WSCG. Plzeň: 2016, roč. 24, č. 2, s. 63-72. ISSN 1213-6972.
 SVOBODA Pavel, HRADIŠ Michal, MARŠÍK Lukáš a ZEMČÍK Pavel. CNN for license plate motion deblurring. In: IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). Phoenix: IEEE Signal Processing Society, 2016, s. 1-4. ISBN 978-1-4673-9961-6.
 SZURMAN Karel, MIČULKA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Towards a State Synchronization Methodology for Recovery Process after Partial Reconfiguration of Fault Tolerant Systems. Proceedings of the 4th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, 2016.
 ČEKAN Ondřej a KOTÁSEK Zdeněk. Software-implemented Fault-Tolerant Program Generation. Proceedings of the 4th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, 2016. ISBN 978-80-01-05984-5.
 ČEKAN Ondřej, PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Random Stimuli Generation Based on a Stochastic Context-Free Grammar. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, s. 295-296. ISBN 978-1-5090-5602-6.
 ČEKAN Ondřej. Generování testovacích stimulů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice - Kraví Hora: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 97-100. ISBN 978-80-214-5376-0.
2015HRADIŠ Michal, KOTERA Jan, ZEMČÍK Pavel a ŠROUBEK Filip. Convolutional Neural Networks for Direct Text Deblurring. In: Proceedings of BMVC 2015. Swansea: The British Machine Vision Association and Society for Pattern Recognition, 2015, s. 1-13. ISBN 1-901725-53-7.
 SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal, KAJAN Rudolf, TINKA Jan, DUBSKÁ Markéta, SOCHOR Jakub a HEROUT Adam. INCAST: Interactive Camera Streams for Surveillance Cams AR. In: Proceedings of the 2015 14th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Fukuoka: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1-5. ISBN 978-1-4799-6184-9.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https