Ústav informačních systémů

Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů

Název v angličtině:Smart Application Aware Embedded Probes
Hlavní řešitel:Kořenek Jan
Spoluřešitelé:Korček Pavol, Žádník Martin
Další řešitelé:Dobai Roland, Košař Vlastimil, Puš Viktor (CESNET), Viktorin Jan
Agentura:Ministerstvo vnitra České republiky - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020
Kód:VI20152019001
Zahájení:2015-09-01
Ukončení:2019-05-31
Klíčová slova:zákonné odposlechy, aplikační protokol, sonda, FPGA
Anotace:
Cílem projektu je vytvořit pro orgány činné v trestním řízení malé flexibilní síťové sondy umožňující zákonné odposlechy až do úrovně aplikační vrstvy. Pro dosažení požadovaného výkonu bude využit koncept softwarově definovaného monitorování a výpočetní platformy FPGA SoC. Sonda bude kromě detailní analýzy a přesné filtrace provozu poskytovat informace o kvalitě měřených dat, identifikovat šifrovaný provoz, poskytovat statistické informace a přizpůsobí sběr dat dostupným HW zdrojům.

Produkty

2019Sonda pro zákonné odposlechy na úrovni aplikačních protokolů pro sítě s rychlostí linek 10 Gb/s, funkční vzorek, 2019
Autoři: Dražil Jan, Fukač Tomáš, Košař Vlastimil, Polčák Libor, Vrána Roman, Kekely Lukáš, Korček Pavol, Kořenek Jan
2018Hardwarová platforma pro vestavěná síťová zařízení s rychlostí linek 10 Gb/s, funkční vzorek, 2018
Autoři: Sikora Jiří, Košař Vlastimil, Fukač Tomáš, Orsák Michal, Dražil Jan, Kořenek Jan
 Knihovna akceleračních modulů pro analýzu aplikačních protokolů v FPGA, software, 2018
Autoři: Košař Vlastimil, Selecký Roman, Kořenek Jan, Fukač Tomáš
2017Knihovna softwarových modulů a firmware SDM pro filtraci sítového provozu na úrovni aplikačních protokolů pomocí FPGA SoC, software, 2017
Autoři: Polčák Libor, Franková Barbora, Kekely Lukáš, Vrána Roman, Dražil Jan
 Sonda pro zákonné odposlechy na úrovni aplikačních protokolů, funkční vzorek, 2017
Autoři: Dražil Jan, Fukač Tomáš, Kekely Lukáš, Košař Vlastimil, Polčák Libor, Korček Pavol, Kořenek Jan

Publikace

2019FUKAČ Tomáš a KOŘENEK Jan. Hash-based Pattern Matching for High Speed Networks. In: 2019 22nd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Cluj-Napoca: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 1-5. ISBN 978-1-72810-073-9.
 VRÁNA Roman a KOŘENEK Jan. Acceleration of Feature Extraction for Real-Time Analysis of Encrypted Network Traffic. In: 2019 22nd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Cluj-Napoca: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 1-6. ISBN 978-1-72810-073-9.
2017KEKELY Michal a KOŘENEK Jan. Packet Classification with Limited Memory Resources. In: In proceedings 2017 Euromicro Conference on Digital System Design. Vieden: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 179-183. ISBN 978-1-5386-2145-5.
 KOŘENEK Jan a KEKELY Michal. Mapping of P4 Match Action Tables to FPGA. In: Preceedings of 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FIELD-PROGRAMMABLE LOGIC AND APPLICATIONS. Ghent: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 1-2. ISBN 978-90-90-30428-1.
2016DOBAI Roland, KOŘENEK Jan a SEKANINA Lukáš. Adaptive Development of Hash Functions in FPGA-Based Network Routers. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: IEEE Computational Intelligence Society, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1.
 KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Dynamically Reconfigurable Architecture with Atomic Configuration Updates for Flexible Regular Expressions Matching in FPGA. In: Proceedings of The 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Limassol: IEEE Computer Society, 2016, s. 591-598. ISBN 978-1-5090-2816-0.
 KOŘENEK Jan a VIKTORIN Jan. Packet Processing on FPGA SoC with DPDK. In: 26th International Conference on Field-Programmable Logic and Applications. Lausanne: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2016, s. 578-579. ISBN 978-2-8399-1844-2.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https