Ústav informačních systémů

Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů

Název v angličtině:Integrated platform for analysis of digital data from security incidents
Hlavní řešitel:Matoušek Petr
Spoluřešitelé:Burget Radek, Grégr Matěj, Polčák Libor, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Veselý Vladimír
Další řešitelé:Hranický Radek, Pluskal Jan, Podermański Tomáš (CVIS VUT)
Agentura:Ministerstvo vnitra České republiky - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020
Kód:VI20172020062
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2020-06-30
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconSeminar-06-20179.2017-06-06 12:03:49
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:síťová bezpečnost; analýza digitálních dat; kyberkriminalita; strojové učení; dolování dat
Anotace:
Projekt je zaměřen na detekci a analýzu nových forem kybernetické kriminality v prostředí Internetu věcí, mobilních a komunikačních aplikací. Cílem projektu je výzkum nových metod založených na dolování dat, strojovém učení a vizuální analýze a vytvoření funkčního vzorku integrující tyto metody pro efektivní vyšetřování incidentů. Výsledek bude demonstrován na případech z praxe, např. detekce provozu P2P sítí, bezpečnostní analýza mobilních zařízení či řešení incidentů souvisejících s Bitcoiny.

Produkty

2018DHT-crawler, software, 2018
Autoři: Vaško Martin, Polčák Libor
 Knihovna pro zpracování PCAP souborů v prostředí Apache Spark, software, 2018
Autoři: Béder Michal, Ryšavý Ondřej
 Kryptoalarm, software, 2018
Autoři: Veselý Vladimír, Vokráčko Lukáš
 Nástroj pro distribuované získávání dat ze sociálních sítí, software, 2018
Autoři: Tutko Jakub, Burget Radek
 NTPAC - Cluster analyzující síťové packety, software, 2018
Autoři: Letavay Viliam, Pluskal Jan
 Prototyp Banana Pi BPI-R2 clusteru, funkční vzorek, 2018
Autoři: Letavay Viliam, Pluskal Jan, Jeřábek Kamil
 sMaSheD - Mining server detektor, software, 2018
Autoři: Veselý Vladimír, Kelečéni Jakub, Cagaš Martin
2017AppIdent - Nástroj pro identifikaci aplikačních protokolů, software, 2017
Autoři: Pluskal Jan
 DDoS Generátor, software, 2017
Autoři: Podermański Tomáš
 Nástroj pro detekci mobilních zařízení v síťové komunikaci, software, 2017
Autoři: Havlík Jan, Matoušek Petr
 Nástroj pro extrakci dat ze zařízení Android, software, 2017
Autoři: Bažík Martin, Matoušek Petr
 Nástroj pro zachycení síťové komunikace spolu s identifikací aplikací na platformách Windows, Linux, (BSD), software, 2017
Autoři: Zuzelka Jozef, Pluskal Jan, Ryšavý Ondřej, Matoušek Petr
 Netfox Detective 2.0 - Nástroj pro síťovou forenzní analýzu, software, 2017
Autoři: Pluskal Jan
 RDF4J Class Builder, software, 2017
Autoři: Burget Radek
 Timeline Analyzer, software, 2017
Autoři: Burget Radek

Předcházející projekty

2014Výzkum pokročilých metod ICT a jejich aplikace, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2299, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Bartík Vladimír, Burget Radek, Honzík Jan M., Hruška Tomáš, Kreslíková Jitka, Křivka Zbyněk, Květoňová Šárka, Masařík Karel, Meduna Alexander, Očenášek Pavel, Přikryl Zdeněk, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Ščuglík František, Švéda Miroslav, Trchalík Roman, Zendulka Jaroslav
2010Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015022, 2010-2015, ukončen
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Herout Adam, Kořenek Jan, Lampa Petr, Martínek Tomáš, Podermański Tomáš, Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel

Publikace

2018MATOUŠEK Petr a SCHMIEDECKER Martin. Digital Forensics and Cyber Crime. Cham: Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-73697-6.
 PLUSKAL Jan a VESELÝ Vladimír. TLS/SSL Decryption Workshop. Praha, 2018.
 PLUSKAL Jan, LICHTNER Ondrej a RYŠAVÝ Ondřej. Traffic Classification and Application Identification in Network Forensics. In: Fourteenth Annual IFIP WG 11.9 International Conference on Digital Forensics. New Delhi: Springer International Publishing, 2018, s. 161-181. ISBN 978-3-319-99277-8.
 POLČÁK Libor. Co skrývá síť BitTorrent?. FIT-TR-2018-05, Brno, 2018.
 RYCHLÝ Marek a RYŠAVÝ Ondřej. Big Data Security Analysis with TARZAN Platform. Journal of Cyber Security and Mobility. Gistrup: River Publishers, 2018, roč. 8, č. 2, s. 165-188. ISSN 2245-4578.
 VESELÝ Vladimír a PLUSKAL Jan. SSL/TLS Interception Workshop. Kuala Lumpur, 2018.
 VESELÝ Vladimír. Cryptocurrency Forensics Utilizing a Multi-currency Blockchain Explorer. Praha, 2018.
 VESELÝ Vladimír. Hunting Down Cryptocurrency Users. Kuala Lumpur, 2018.
 VESELÝ Vladimír. Towards Fully Automated Infinitely Scalable and Maximally Effective Password Cracking of Encrypted Documents. Kuala Lumpur, 2018.
2017BURGET Radek. Sociální sítě: Sběr a analýza dat v souvislosti s bezpečnostními incidenty. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
 HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš, VEČEŘA Vojtěch a MATOUŠEK Petr. Distributed Password Cracking in a Hybrid Environment. In: Proceedings of SPI 2017. Brno: Universita Obrany, 2017, s. 75-90. ISBN 978-80-7231-414-0.
 PLUSKAL Jan a RYŠAVÝ Ondřej. Detection, and Analysis of SIP Fraud Attack on 100Gb Ethernet with NEMEA System. Pristina, 2017.
 PLUSKAL Jan. Netfox Detective 2.0 - Nástroj pro síťovou forenzní analýzu. FIT-TR-2017-06, 2017.
 PLUSKAL Jan, LICHTNER Ondrej a RYŠAVÝ Ondřej. Netfox Detective - Identifikace aplikačních protokolů pomocí algoritmů strojového učení. FIT-TR-2017-05, 2017.
 POLČÁK Libor. Základní informace o síti Tor. FIT-TR-2017-01, Brno, 2017.
 RYCHLÝ Marek a RYŠAVÝ Ondřej. TARZAN: An Integrated Platform for Security Analysis. In: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Praha: IEEE Computer Society, 2017, s. 561-567. ISBN 978-83-946253-7-5.
 VONDRÁČEK Martin, PLUSKAL Jan a RYŠAVÝ Ondřej. Automation of MitM Attack on Wi-Fi Networks. In: 9th International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime. Prague: Springer International Publishing, 2017, s. 207-220. ISBN 978-3-319-73696-9. ISSN 1867-8211.

Vaše IPv4 adresa: 54.226.36.60
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]