Ústav informačních systémů

Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR

Název v angličtině:System for image data analysis to attend needs of Police of the Czech Republic
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Beran Vítězslav
Agentura:Ministerstvo vnitra České republiky - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
Kód:VH20172018014
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2018-12-31
Klíčová slova:analýza, obrazová data
Anotace:
Projektem má být dosaženo vyvinutí a praktická implementace do podmínek Policie ČR následujících metod počítačového zpracování obrazových dat: Inteligentní přehrávač, který umožní vyhledat ve vstupním videu části s pohybem ve vybraném sektoru obrazu, odstranit šum, zaostřit a rekonstruovat poškozený obraz pomocí technologie Super resolution. Ze vstupního videa/sady obrázků extrahuje všechny lidské obličeje, uloží je do db a porovná je s již uloženými obličeji za účelem nalezení shody. Ze vstupního videa/sady obrázků extrahuje všechny registrační značky vozidel, uloží je do db a porovná je s již uloženými značkami za účelem nalezení shody. Ze vstupního videa/sady obrázků extrahuje všechny lidské postavy, uloží je do db a rozpozná jejich vlastnosti/pohyb/činnost, které následně umožní vyhledat. Dílčí cíle programu VH, které budou projektem naplněny: Ochrana před závažnou kriminalitou.
Popis projektu:
Přínosem projektu bude razantní zefektivnění činností všech policistů, zejména po linii SKPV, kdy se odstraní zdlouhavé a zatěžující manuální vyhodnocování obrazového materiálu, pocházejícího z video-záznamů městských kamerových systémů, kamer soukromých subjektů, záznamů pocházejících z operativně-pátrací činnosti PČR apod. Tyto záznamy jsou téměř vždy v neuspokojivé kvalitě, což dále ztěžuje jejich vyhodnocení. Dnes se každý vstupní soubor musí procházet téměř v reálném čase, aby něco operátorovi neuniklo, možnost porovnávání obličejů osob oproti databázi není vůbec možný. Když přijde ze zahraničí požadavek o zjištění informací k dané osobě jen na základě její fotografie, odpovídáme vždy, že nemáme k dispozici nástroj, jenž umí rozeznávání obličejů". Při neexistenci databáze obličejů nelze zajistit, že na stejné osobě nebudou pracovat různé bezpečnostní složky v ČR najednou, aniž by o sobě věděli. Tento letmý výčet problémů by byl zajištěním požadované výzkumné potřeby vyřešen.
Realizační výstupy:
R - software SW serverové databázové řešení, jež bude komunikovat pomocí webových služeb, klientská aplikace.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https