Ústav informačních systémů

Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources

Název v češtině:Cross-CPP - Ekosystém pro služby založené na integrovaných datových proudech, získávaných napříč sektory z více kyber-fyzikálních výrobků a otevřených datových zdrojů
Hlavní řešitel:Smrž Pavel
Spoluřešitelé:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Fajčík Martin
Agentura:Evropská komise EU - Horizon 2020
Kód:780167
Zahájení:2017-12-01
Ukončení:2020-11-30
Klíčová slova:Data stream analysis, Real time data analytics, Web and information systems, database systems, Cyber Physical Products, Marketplace, Context Sensitivity, Security, Data Protection, Cross, Sectorial Services, Agreed Data Model
Anotace:
Cílem projektu je vybudovat IT prostředí pro integraci a analýzy datových toků produkovaných masově používanými výrobky s kyber-fyzikálními rysy a otevřených datových zdrojů. Projekt vytvoří nové služby jdoucí napříč službami specifickými pro jednotlivé sektory s důrazem na zachování důvěrných komerčních informací, soukromí, práv k duševnímu vlastnictví a etických otázek s využitím kontextového přístupu.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https