Ústav informačních systémů

Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT

Název v angličtině:Introduction of attractive and effective English language studies at FIT
Hlavní řešitel:Růžička Richard
Další řešitelé:Bařina David, Beran Vítězslav, Drahanský Martin, Jandová Marie, Kanich Ondřej, Kolář Dušan, Kůdelová Petra, Martínek Tomáš, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Sedlák Petr, Skokanová Jana, Veselý Vladimír
Agentura:Jihomoravský kraj - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
Zahájení:2018-02-01
Ukončení:2019-08-31
Klíčová slova:VŠ vzdělávání; IT
Anotace:
Fakulta informačních technologií VUT v Brně je excelentní vysokoškolské pracoviště, etablované na trhu terciárního vzdělávání a výzkumu jak v regionálním, tak i v celoevropském měřítku. Má vybudovánu kvalitní kádr akademických pracovníků s perspektivou výchovy dalších. Na fakultě již existuje propracovaný systém studia IT s vysokým pozitivním dopadem do praxe, kde jsou absolventi fakulty velmi žádáni. V současnosti jsou otevírány bakalářský, magisterský a doktorský studijní program v českém jazyce. S ohledem na proměnu struktury a trhu uchazečů o vzdělávání v českém jazyce a zejména s ohledem na poptávku po absolventech v regionu fakulta nyní hodlá otevřít i vzdělávání v anglickém jazyce na magisterské úrovni, postavené na hlubokých zkušenostech ve vzdělávání v IT a komunikaci se zaměstnavateli. Byl vytipován již akreditovaný obor Počítačová grafika a multimédia, kde k naplnění studijního plánu dle akreditace v anglickém jazyce je třeba ještě vytvořit anglickojazyčný obsah u asi 6-12 předmětů. Tento obsah bude vytvořen v rámci přípravného projektu, stejně jako dojde k přípravě podpory pro otevření studia v anglickém jazyce a podpory pro anglicky hovořící studenty na fakultě. Vlastním projektem pak bude otevření a realizace pilotního běhu prvního ročníku, financované z prostředků žadatele. Tento projekt tak bude přispívat k zlepšování přípravy talentů pro výzkum a inovace ve vývoji SW a HW.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https