Ústav informačních systémů

Validované datové úložiště (VDU)

Název v angličtině:Validated Data Storage
Hlavní řešitel:Rychlý Marek
Spoluřešitelé:Bartík Vladimír, Burget Radek
Agentura:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
Kód:FV40176
Zahájení:2019-07-01
Ukončení:2021-06-30
Klíčová slova:úložiště, cloud, farmacie, laboratoř
Anotace:
Vývoj inovativního cloudového a on premise softwarového řešení "Validované datové úložiště (VDU)" pro regulované farmaceutické (GMP) a ISO 17025 akreditované laboratoře umožňující (i) sdílení a výměnu informací zúčastněných stran, (ii) splnění legislativních požadavků na integritu dat a (iii) urychlení přípravy na audity a inspekce jakosti státních autorit, (iv) zvýšení efektivity a produktivity práce.
Popis projektu:
Validované datové úložiště (VDU) je určeno na organizaci a ukládání dokumentů, dat, obrázků a jiného digitálního obsahu, ve shodě s požadavky regulace a státních autorit na farmaceutické (GMP) a ISO 17025 akreditované laboratoře. Řešení bude umožňovat vytváření a nahrávání dokumentů/souborů, jejich ukládání, klasifikaci a indexaci, zpracování velkých dat a dolování dat, bude zajišťovat komplexní zabezpečení, integritu dat dle principů ALCOA (Attributable, Legible, Contemporaneous, Original a Accurate), včetně historie, revizních stop, auditovatelnosti a dohledatelnosti, a dále bude umožňovat automatický reporting a notifikace, vyhledávání a třídění, dělení struktury do logických celků, a správu meta-dat.

Systém bude validován dle požadavků GAMP 5 pro farmaceutický průmysl a podle normy EN ISO 17025 pro akreditované zkušební a kalibrační laboratoře.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https