Ústav informačních systémůTRACTOR - Síťová analýza a operační kyberbezpečnost pro ICS/SCADA

Název v angličtině:TRACTOR: TRaffic Analysis and seCuriTy OpeRations for ICS/SCADA
Hlavní řešitel:Ryšavý Ondřej
Spoluřešitelé:Matoušek Petr
Agentura:Technologická agentura České republiky - Národní centra kompetence 1
Kód:TN01000077/VUT01
Zahájení:2019-05-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:monitorování sítí, vizualizace dat, bezpečnost SCADA, průmyslové sítě
Anotace:
Zvyšující se počet počítačových útoků na průmyslové systémy vyvolal obavu z odpovídající ochrany počítačového zabezpečení prostředí ICS / SCADA. Cílem projektu je poskytnout řešení založené na monitorování sítě pro zajištění průmyslových systémů zvýšením viditelnosti komunikace ICS, shromažďováním informací specifických pro danou oblast a poskytováním bohatých a expresivních vizuálních dat.

Související projekty

2016IRONSTONE - IoT monitoring and forensics, TAČR - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, TF03000029, 2016-2019, řešení
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Grégr Matěj, Ryšavý Ondřej

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https