Ústav informačních systémů

TSB: Studie proveditelnost neveřejného ISP pro potřeby organizací a složek města Brna

Název v angličtině:TSB: The feasibility study of a private ISP for the needs of organizations of the city of Brno
Hlavní řešitel:Grégr Matěj
Spoluřešitelé:Podermański Tomáš (CVIS VUT), Ryšavý Ondřej
Agentura:Technické sítě Brno, akciová společnost
Zahájení:2019-04-01
Ukončení:2019-05-30
Klíčová slova:ISP, studie, csirt, bezpečnost, směrování
Anotace:
Předmětem této studie je návrh dílčích technologických celků pro provoz společnosti TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO A. S. (ISP-TSB) jako provozovatele neveřejného poskytovatele telekomunikačních služeb pro potřeby příspěvkových organizací zřizovaných městem Brnem a městských částí.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https