Ústav informačních systémů

Workflow systém jako výkonný nástroj pro business process reengineering

Název v angličtině:Workflow System as an Effective Instrument of Business Process Reengineering
Hlavní řešitel:Hruška Tomáš
Spoluřešitelé:Bartík Vladimír, Křoustek Jakub, Máčel Lukáš, Mates Vojtěch, Pospíšil Milan
Agentura:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
Kód:FR-TI3/039
Zahájení:2011-07-01
Ukončení:2015-06-30
Klíčová slova:informační systém, business proces, workflow systém, model, simulátor, software, štíhlá výroba, optimalizace
Anotace:
Workflow systémy optimalizují řízení procesů jejich jasným formálním popisem, poskytováním relevantních informací o požadavcích a o procesu samotném. Business proces představuje posloupnost časově ohraničených akcí realizovaných za účelem splnění nějakého cíle. V rámci projektu navrhneme a implementujeme workflow systém pro modelování, řízení a následnou optimalizaci business procesů. Zaměříme se na automatizaci předávání informací mezi jednotlivými zdroji tak, aby měly maximum relevantních informací pro rozhodování, a zajistíme dodržování business pravidel a bezpečnosti. Během modelování budou užity ladící nástroje a chování modelu se ověří simulátorem. Model se spustí, bude provádět naplánované kroky a dbát na dodržení stanovených pravidel a bezpečnosti. Stav procesu bude možné sledovat a nastavovat administrativními nástroji. Po ukončení procesu bude možné zpětně prozkoumat jeho průběh. Zavedením workflow může podnik očekávat zlepšení podpory rozhodování a dodržování definovaných postupů.
Popis projektu:
Informační systémy optimalizují řízení procesů jejich definicí, poskytováním relevantních informací o produktu a nově na něj vznikajících požadavcích. V rámci projektu implementujeme workflow informační systém pro modelování, řízení a následnou optimalizaci business procesů. Cílem workflow je tedy zautomatizovat předávání informací mezi jednotlivými zdroji a zajistit, aby byla dodržena business pravidla a bezpečnost. Výsledný workflow systém umožní budovat efektivní správu toku informací následovně: Nejdříve se vytvoří model procesu. Během modelování budou užity ladící nástroje a chování se ověří simulátorem. Model se spustí a bude provádět naplánované kroky a dbát na dodržení stanovených pravidel a bezpečnosti. Stav procesu bude možné sledovat a nastavovat administrativními nástroji. Po ukončení procesu bude možné zpětně prozkoumat jeho průběh a dohledat informace o aktivitách a jednotlivých zdrojích, které je prováděly. Analýza dat z workflow systému bude sloužit k optimalizaci business procesu.

Publikace

2014MATES Vojtěch, RYCHLÝ Marek a HRUŠKA Tomáš. Modelling of Context-adaptable Business Processes and their Implementation as Service-oriented Architecture. In: Procedia Economics and Finance. Amsterdam, 2014, s. 412-421. ISSN 2212-5671.
 MÁČEL Lukáš a HRUŠKA Tomáš. Bringing flexibility into dynamic process change:The process re-execution approach. In: BUSTECH 2014: The Fourth International Conference on Business Intelligence and Technology. Benátky: The International Academy, Research and Industry Association, 2014, s. 31-38. ISBN 978-1-61208-345-2.
2013POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Analysing Resource Performance and its Application in Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2013, s. 149-154. ISBN 978-1-61208-254-7.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Process Mining in Manufacturing Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Managemen. Nice: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2013, s. 143-148. ISBN 978-1-61208-254-7.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch, HRUŠKA Tomáš a BARTÍK Vladimír. Process Mining in a Manufacturing Company for Predictions and Planning. International Journal on Advances in Software. 2013, roč. 2013, č. 3, s. 283-297. ISSN 1942-2628.
2012MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Context-Based Adaptation of Process Definition. In: BUSTECH 2012 : The Second International Conference on Business Intelligence and Technology. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2012, s. 25-31. ISBN 978-1-61208-223-3.
 POSPÍŠIL Milan a HRUŠKA Tomáš. Business Process Simulation for Predictions. In: BUSTECH 2012 : The Second International Conference on Business Intelligence and Technology. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2012, s. 14-18. ISBN 978-1-61208-223-3.
2011MATES Vojtěch. Modification of Workflow Management System Focused on a Human. In: Information Systems Development. New York: Springer US, 2011, s. 479-490. ISBN 978-1-4419-9645-9.
 MÁČEL Lukáš. New approach in workflow process modelling. In: ICMT'11: International Conference on Military Technologies 2011. Brno: Universita Obrany, 2011, s. 525-533. ISBN 978-80-7231-787-5.

Vaše IPv4 adresa: 54.158.52.166
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]