Department of Information Systems

Methods for extracting and detecting patterns in the program code

Czech title:Metody pro extrakci a detekci vzorů v programovém kódu
Research leader:Kolář Dušan
Team leaders:Milkovič Marek
Agency:Avast Software s.r.o.
Start:2017-09-01
End:2021-08-31
Keywords:detecting patterns in the program code
Annotation:
Methods for extracting and detecting patterns in the program code

Publications

2017MILKOVIČ Marek. Extraction of Information from .NET Executable Files. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2017, pp. 1-9. ISBN 978-80-87952-22-1.

Your IPv4 address: 34.239.173.11
Switch to https