Department of Information SystemsDecentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi

Team members:Jeřábek Kamil
Agency:Technology Agency of the Czech Republic
Code:TL01000560
Start:2018-01-03
End:2021-03-31

Your IPv4 address: 34.204.169.76
Switch to https